எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 3 ஜூலை, 2017

காரைக்குடி வீடுகளில் வரந்தை ஓவியங்கள்.

முகப்பு, வளவு , பட்டாலை ஆகிய இடங்களில் சுவர் விட்டத்தோடு சேரும் இடத்தில் இவ்வகை ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன. பார்டர் கட்டியது போன்ற நீள் கோட்டுக்குள் அரைவட்டமாக விட்டம் வரையப்பட்டு அதனுள் பூக்கள், விலங்குகள், பறவைகள், மனிதர்கள் ஒவியமாக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவை இயற்கைச் சாயத்தால் வரையப்பட்டவை. ஆனால் தற்போது வீட்டைப் புதுப்பிக்கும்போது அவற்றின் மேல் பெயிண்ட் அடித்து விடுகிறார்கள். வேறு கிடைப்பதில்லையே என்ன செய்வது. அதன் பழைய நளினம் போய்விட்டாலும் இருப்பதைப் பாதுகாத்தோம் என்று திருப்திப்படவேண்டியதுதான். 

மனிதர்கள் யோகாசனம் செய்யும் ஓவியங்களும் விளையாடுதல் போன்ற ஓவியங்களும் அமர்தல் இருத்தல் ஆகிய ஓவியங்களும் கலந்து கட்டி வருது. 

மேலே விதம் விதமான பூக்களும் இலைகள் கீழே தொங்கும் இரட்டைக் குஞ்சலங்களும் ஸ்பெஷல். 

இது முகப்பில் வரையப்பட்ட ஓவிய ஊர்வலம்.


மீன், பூக்கள், அன்னபட்சி, நரி, அப்பம் பங்குவைத்த குரங்கு, 


ஒலுகில் சாய்ந்து ஓய்வெடுக்கும் பெண், பஞ்சவர்ணக்கிளி, அலகில் மீனுடன் கொக்கு, மண்டிக்கால்போடும் குழந்தை/மனிதன், நாய்,


அதன்கீழ் முகப்பறை ( தான்ய அறை ) தான்யலெக்ஷ்மி ஓவியம். புலி, எலி, கொக்கு, மடங்கி நிற்கும் சீனமனிதன், திண்டில் சாய்ந்து இருக்கும் மனிதன், இறக்கை உள்ள மனிதன், தோகை விரிக்கும் மயில்,


சேவலா வாத்தா அன்னமா என்று தெரியாத ஒரு பட்சி, மீன், சேவல், நீலப்பன்றி, நாய், சிவனா பிள்ளையாரா என்று தெரியாத ஒரு உருவத்தின் மேல் புலித்தோலாடை அணிந்து சக்ராசனம் செய்யும் முனிவர், குரங்கு, இறக்கையுடன் நரசிம்மம்,


இரட்டை அன்னம், இரட்டை மயில், ஒலுகில் சாய்ந்து ஓய்வெடுக்கும் மனிதன்/சாது (?), & மனிதன், காலைப் பிடித்து ஆசனம் செய்யும் இறக்கை முளைத்த மனிதன்  ( ஆண் தேவதை ? )


நீல நாய், அன்னம், வணங்கும் தேவன், மீன்கொக்கு மனிதன், கோலூன்றிக் குனிந்து நடக்கும் மேலுடை அணியாத வயதான பாட்டி. ஜன்னலில் ஜெபமாலை சின்முத்திரை தனப்பெட்டியுடன் தனலெக்ஷ்மி, சேவகப் பெண்கள், ஓய்வெடுக்கும் பறவைப்பெண்கள், 


சூரியப்பலகை. இது பற்றி முன்பே எழுதி உள்ளேன். 
ஜன்னலில் சந்தானலெக்ஷ்மி, விளையாடும் மனிதன், பந்து விளையாடும் சிறுவன், ரோஸ்மீன் , ஓய்வு மனிதன், அன்னபட்சி,


பட்சி, யோகா செய்யும் மனிதன், யோகா செய்யும் பெண், பட்சி, பறவை மனிதன், கரும்பு தின்னும் யானை,


சேவல், நரசிம்மம், நாய், இரு பறவைகளைப் பழக்குபவன், சிங்கம், அன்னத்துடன் தனிமையில் நிர்வாணப்பெண், கொக்கு,


புறா, பூனை, மனிதன், இரட்டைத் தலை கொண்ட பட்சி, பறவை, மிருகம், ஒட்டகம், 


இரட்டை மீன், மயில், பறவை மனிதன், வாத்தியம் வாசிக்கும் ஆதிவாசி, குதிரை, பறவை,


பறவை, மயில், குதிரை, நாய்


தான்யலெக்ஷ்மி,

நரி, கறுப்புப் பன்றி, ஆடு, பூனை, சிங்கம், யானை, மாடும் கன்றும் – காமதேனுவும் நந்தினியும். 


டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க. 

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு. 

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும். 

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள். பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்- பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும். அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள். சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள். சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1
 
15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம் - 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள். கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும் தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11.


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12.

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13.

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான், பட்டுக் கிடப்பான், அரசாளுவ . !!!

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியா மகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு ) கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டை கட்டுதலும். 

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல். 

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும் சூள்பிடியும்/சூப்டியும். 

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும் கொப்பி கொட்டலும். 

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்..

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும். 

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணி அண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணைய”ர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன் கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரை நாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப் பொட்டித் தகரங்களும். 

50. கோவிலூர் மியூசியம்.

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள். சமத்தியும் ராராட்டும், இங்காவும் ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள். அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.

 
55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.

56. திருப்புகழைப் பாடப் பாட..

57. காரைக்குடி வீடுகள். ஓளிபாயும் இல்லங்கள். -கோட்டையும் மதிலும்.


58. ஏடும் எழுத்துக்களும். இசைகுடிமானமும் முறி எழுதிக் கொள்ளுதலும்.

59. இலை விருந்து. இதுதாண்டா சாப்பாடு.

60. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு, அந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும். 

61. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. சுவீகாரம், திருவாதிரைப் புதுமைப் புகைப்படங்கள்.  

62. திருவாசகத்துக்கு உருகார்.. - 108 சிவலிங்கங்கள் அமைத்த சிவலிங்கம்.

63. கூடை கூடையாய் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் விஜயலெக்ஷ்மி.

64. கவுடு என்ற கண்டிகையும் ருத்ராக்ஷ தெரஃபியும். 

65. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கைப்பொட்டியும் பொட்டியடியும். 

66. சுவிட்ச்போர்டு ஓவியங்களும் அரை நூற்றாண்டுப் புகைப்படங்களும். 

67. கானாடுகாத்தான் மங்கள ஆஞ்ஜநேயர்

68. இளம் தொழில் முனைவோர் - ஐபிசிஎன் - 2017. ( SAY YES TO BUSINESS - YES IBCN - 2017 ) 

69. தடுக்கு, கூடை, கொட்டான் முடையலாம் வாங்க. 

70.  மாங்கல்ய தாரணமும் மங்கள தோரணமும்.

71. ஐந்தொகையும் பேரேடும் முறைச்சிட்டைகளும், அந்தக்கால எழுத்துக்களும்.

72. நடுவீட்டுக் கோலமும் பொங்கல் கோலமும் போடுவது எப்படி ?!

 

73.அருகி வரும் காரைக்குடி வீடுகள். KARAIKUDI HOUSES. 

 

74. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே. 

 

75.  காவடியாம் காவடி. கந்தவேலன்காவடி. 

 

76. முத்துவிலாசமும் லெக்ஷ்மி விலாசமும். 

 

77.காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்களும் படங்களும். 

 

78. காரைக்குடி வீடுகளில் இயற்கை வண்ணத்தில் முருகனும் கிருஷ்ணனும். 

79. காரைக்குடி வீடுகளில் தஞ்சை ஓவியங்களில் லெக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும். 

80. செட்டிநாடும் செந்தமிழும். தேனார் மாணிக்கணார் இயம்பும் அகத்திணையின் அகம் :-

 81.  மொய்ப்பண ஏடும் இசை குடிமானமும் கோயில் பிரிவுகளும்.

82. காரைக்குடி வீடுகளில் வரந்தை ஓவியங்கள்.


டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க. 

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் ) சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும், ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திரு. எம்.ஏ.எம். ராமசாமி செட்டியார் .ஒரு சகாப்தம்.
 
10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம், இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம் தோழியில் )

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமான சமையல் குறிப்புக்கள்.

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம்

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்6 கருத்துகள்:

 1. வரைந்தை ஓவியங்கள் கண்டேன். இவை போன்ற ஓவியங்களை முன்னர் பார்த்திருந்தாலும் அதன் பெயரை இப்போதுதான் அறிந்தேன். கலை ரசனை மிக்க நம்மவர்களைப் போற்ற வேண்டும்.

  பதிலளிநீக்கு
 2. ஒவ்வொரு ஓவியமும்...நுணுக்கமா அருமையாய் இருக்கு...

  பதிலளிநீக்கு
 3. என்னவொரு அழகிய வேலைப்பாடு...! அசர வைக்கிறது...!!

  பதிலளிநீக்கு
 4. மிகவும் அழகான கலை நுணுக்கமான படங்கள் + விளக்கங்களுடன் கூடிய அற்புதமான பதிவு. பாராட்டுகள்.

  பதிலளிநீக்கு
 5. ஒவ்வொன்றும் என்ன ஒரு அழகு! ரொம்ப அழகாக இருக்கு. கலைநயம் மிளிர்கிறது! வியக்க வைக்கிறது! அருமை!

  பதிலளிநீக்கு
 6. NANDRI JAMBU SIR

  NANDRI ANU

  AAM DD SAGO

  NANDRI VGK SIR

  NANDRI TULSI SAGO


  வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
  என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும்.!

  பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...