எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 25 ஜூன், 2019

கண்டனூர், கானாடுகாத்தான், தெக்கூர் வீடுகள்.

ஒரு சஷ்டியப்த பூர்த்தி விழாவுக்காக கண்டனூர் சென்றிருந்தபோது எடுத்தது. இவ்வீட்டின் முன்புற முகப்பில் இந்த ஓவியங்கள் அழகூட்டின. கோயில்களில்தான் துவாரபாலகர்கள் பார்த்திருப்போம். ஆனால் இங்கே வீட்டைக் காவல் காக்கும் வீரர்களை ஓவியத்தில் பார்த்து ரசித்தேன். படைச் சிப்பாய் போல் இரு கைகளிலும் வாள்சுமந்து நிற்கின்றான் இவ்வீரன். 


அவன் எதிரில் இன்னொரு பட்டாலைப் பத்தியில் அதே போன்றதொரு வீரன். இடுப்பில் ஒரு சுருக்குப் பை போன்ற ஒன்றும் அதை இடுப்பைச் சுற்றிக் கட்டிய குஞ்சலமும் அழகு.  போர்க்கோலத்தில் நீண்ட மீசையும் ரோமானியத் தொப்பியும் புஜங்களில் இந்திய மணிமாலைகளும் நெஞ்சில் ஆங்கிலேய சிப்பாய் போன்றதுமான ஒரு கலந்து கட்டிய காஸ்ட்யூம். 


இருபுறமும் ஜன்னலில் கஜலெட்சுமிகள் வேறு ஆசீர்வதிக்கிறார்கள். இவ்வீட்டில் சிவபூஜை முறைப்படி சஷ்டியப்தபூர்த்தி கொண்டாடினார்கள். 
இது கானாடு காத்தான் வீடு. ராமு அண்ணன் வீடு என்று சொல்வார்கள். இவ்வீட்டை ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காகவும் பொதுமக்கள் பார்வைக்காகவும் விடுகிறார்கள். இது முகப்புக் கீழ்ப்பத்தி. அந்தக்கால சுவர்க்கெடிகாரமும் ,தொங்குவிளக்குகளும், கதவு போட்டு மூடிய சுவற்றுக் கண்ணாடி அலமாரிகளும், ஊஞ்சலும் வெகு அழகு.

மாப்பிள்ளை பெண் அமர்வதற்காக ஊஞ்சல் பூஅலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முகப்பின் கீழ்ப்பத்தி முழுவதும் ரெட்கார்ப்பெட் விரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொங்கு விளக்குகள், யானைக்கால் தூண்கள் அழகூட்டும் நீண்ட பத்தி. மேங்கோப்பு முழுவதும் தேக்கு மரத்தால் மூடப்பட்ட சிற்ப வேலைப்பாடு. வாத்தியக் குழுவினர் ட்ரம்ஸ் இசைக்கின்றார்கள்.

வரிசையாக நிற்பவை கண்ணாடி அலமாரிகள். மேல்பத்திகளில் உறவினர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஒரு வரவேற்புக் கிளி கையசைக்கிறது.

வெளிப்பக்க முகப்பில் இரட்டைத் தூண்கள்.

இந்த வீட்டில் அதிசயமாய் நிலையில் தனுசு ஏந்திய ராமர் காட்சி தருகிறார். இருபுறமும் இருபணிப்பெண்கள் வீதம் நான்கு பணிப்பெண்களும் காட்சி தருகின்றனர்.

இது அவர்கள் வீட்டிற்கு எதிரே உப்பரிகையுடன் கூடிய வீடு.

நாகம் செதுக்கிய கல்தூண்கள். நாகநாட்டு சிம்பலாக இருக்கலாம்.

மாடி. சில வீடுகளில் இரண்டு மாடிகள் உண்டு. அந்தக்காலக் காரைச் சுவர். முட்டை ஓடு, சுண்ணாம்பு, கருப்பட்டி போன்றவை அரைத்துச் சாந்தாக்கிப் பூசிக் கட்டிய வீடு.

முதல் மாடியும் பக்கவாட்டில் அறைகளும்., எதிரே காற்றோட்டத்துக்காக ஜன்னல்களும்.

அதென்னவோ படிகள் மட்டும் அநேக வீட்டில் மரத்தால் ஆகியிருக்கும்.சில வீடுகளில் மட்டுமே கல்படிகள்.

டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க.

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும்.

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள்பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும்அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள்சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள்சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1

15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம்- 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள்கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும்தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11. 


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12. 

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13. 

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14 

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான்பட்டுக் கிடப்பான்,அரசாளுவ . !!! 

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியாமகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு )கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டைகட்டுதலும்.  

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல்

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும்சூள்பிடியும்/சூப்டியும்

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும்கொப்பி கொட்டலும்

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்.. 

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும்

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணிஅண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணையர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன்கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரைநாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப்பொட்டித் தகரங்களும்

50. கோவிலூர் மியூசியம்

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள்சமத்தியும் ராராட்டும்இங்காவும்ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள்அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.
 
55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.
56. திருப்புகழைப் பாடப் பாட..

57. காரைக்குடி வீடுகள்ஓளிபாயும் இல்லங்கள். -கோட்டையும் மதிலும்.


58. ஏடும் எழுத்துக்களும்இசைகுடிமானமும் முறி எழுதிக்கொள்ளுதலும்.

59. இலை விருந்துஇதுதாண்டா சாப்பாடு.

60. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குஅந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும்

61. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குசுவீகாரம்திருவாதிரைப் புதுமைப்புகைப்படங்கள்.

62. திருவாசகத்துக்கு உருகார்.. - 108 சிவலிங்கங்கள் அமைத்த சிவலிங்கம்.

63. கூடை கூடையாய் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் விஜயலெக்ஷ்மி.

64. கவுடு என்ற கண்டிகையும் ருத்ராக்ஷ தெரஃபியும்

65. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகைப்பொட்டியும் பொட்டியடியும்

66. சுவிட்ச்போர்டு ஓவியங்களும் அரை நூற்றாண்டுப் புகைப்படங்களும்

67. கானாடுகாத்தான் மங்கள ஆஞ்ஜநேயர்

68. இளம் தொழில் முனைவோர் - ஐபிசிஎன் - 2017. ( SAY YES TO BUSINESS - YES IBCN - 2017 ) 

69. தடுக்குகூடைகொட்டான் முடையலாம் வாங்க

70.  மாங்கல்ய தாரணமும் மங்கள தோரணமும்.

71. ஐந்தொகையும் பேரேடும் முறைச்சிட்டைகளும்அந்தக்காலஎழுத்துக்களும்.

72. நடுவீட்டுக் கோலமும் பொங்கல் கோலமும் போடுவது எப்படி ?!

119. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கிட்டங்கியும் பொட்டகமும்.

120. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. துடுப்பும் ஒலுகும்.

121. காரைக்குடி, கானாடுகாத்தான் வீடுகள்.

122. கண்டனூர், கானாடுகாத்தான், தெக்கூர் வீடுகள்.


டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க.

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் )சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும்ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்.

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திருஎம்..எம்ராமசாமி செட்டியார் .ஒருசகாப்தம்.

10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம்இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம்தோழியில் ) 

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமானசமையல் குறிப்புக்கள்

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம் 

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்

4 கருத்துகள்:

 1. படங்கள் அழகு...
  தேவகோட்டை, காரைக்குடியில் பல வீடுகள் இடிக்கப்பட்டு வருவது வேதனையான விஷயம்...
  இனி இப்படியான வீடுகள் கட்ட முடியுமா?

  பதிலளிநீக்கு
 2. அழகான வீடுகள். எத்தனை வேலைப்பாடுகள் இங்கே! பிரமிப்பாக இருக்கிறது.

  பதிலளிநீக்கு
 3. ஆமாம் ஜம்பு சார்

  உண்மை குமார் சகோ

  நன்றி வெங்கட் சகோ

  வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
  என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

  பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...