எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 22 ஏப்ரல், 2019

காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. லண்டியன் விளக்கும் லஸ்தர் விளக்கும்.

1181. ஒரம் ( குழந்தைக்கு ) - கைக்குழந்தைகளுக்கு கழுத்தில் விழும் சுளுக்கு. இதை நீக்க புடவையில் குழந்தையைப் போட்டு உருட்டுவார்கள். 

1182. ஒறங்க - தூங்க.   

1183. குத்தாலந்துண்டு - பெண்கள் குளிக்கும்போது ( முடிந்துகொண்டு )   உடுத்தும் துண்டு. இருபுறமும் கரைகொண்டு சிறிது கெட்டியான பருத்தித் துணியில் அடர் வெளிர் நிறங்களில் இருக்கும். 

1184. மோந்தூத்தி - நீரை முகர்ந்து ஊத்தி. 

1185. ரொட்டிமுட்டாய் -பிஸ்கட் , சாக்லெட் , பிஸ்கட்டை ரொட்டி என்றும் சாக்லேட்டை மிட்டாய் என்றும் கூறுவார்கள்.  


1186. மக்கபொண்டுக - பிள்ளை குட்டிக என்பது போல. ஒருவர் சார்ந்த மகள், மனைவி, மருமகள், பிள்ளைகள்,பேரன் பேத்திகள் அனைவரையும் குறிப்பது.  

1187. அட்டணக்கால்  - கால் மேல் கால் போட்டு அமர்வது. 

1188. ஒக்கல்ல - கைக்குழந்தை போன்றவற்றை சுமப்பது, கம்புக்கூட்டில் பை போன்றவற்றைப் பிடித்துக் கொள்வது., குழந்தைகள் அம்மாவை நத்திக்கொண்டே திரிந்தால் அது ஆத்தாவோட ஒக்கல்ல அலையும் என்பார்கள்.  

1189. முட்டைக்கிளாஸ் விளக்கு - மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி ஏற்றப்படும் விளக்கு. இதில் மேற்புறம் மாட்டும் கண்ணாடி முட்டை வடிவத்தில் இருப்பதால் முட்டைக்கிளாஸ் விளக்கு என்று பெயர்.

1190. லண்டியன் விளக்கு - ஹரிக்கேன் விளக்கு. முட்டைக்கிளாஸ் விளக்குப் போலவே பெரிது. லாந்தர் விளக்கு என்றும் கூறுவதுண்டு. இது நீள் வடிவ கண்ணடி கொண்டது.இதுவும் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி ஏற்றப்படும் விளக்கே. 

1191. லஸ்தர் விளக்கு - சாண்ட்லியர் விளக்கு. இது வீட்டின் நடுவில் அலங்காரமாகத் தொங்கவிடப்படும் ஷாண்ட்லியர் விளக்கு. இதை லஸ்தர் விளக்கு என்பார்கள்.  

1192. குமிஞ்ச - குவிந்த. வேலை குமிஞ்சு கிடக்கு என்பார்கள். அதிகமாக. ஒரே இடத்தில் சேர்ந்த.  

1193. எடசங்கம் - இடைசங்கம். இடைஞ்சல், இடையூறு, தொல்லை, தொல்லை செய்யும் ஆட்கள். 

1194. வல்லிக்கருவான் - வத்தல் தொத்தலாய் இருந்தாலும் மேலும் ஒவ்வொருவிஷயத்திலும் அதீத அக்கறையுடனும் கர்வம்கட்டிக்கொண்டு பேசும் தன்மையுடனும் இருந்தால் வல்லிக்கருவான் என்பார்கள்.

1195. கோடித்துணி - புதுத்துணி, நீரில் நனைக்காமல் இருந்தால் அது கோடித்துணி. தீபாவளி பொங்கல், போன்ற பண்டிகைகளின் போது அணிவது. இறப்பு போன்ற துக்க நிகவின் போது இறந்தவரின் உறவினர்( பிறந்தவீட்டார் )  கோடித்துணி கொண்டுவது சாத்துவார்கள். திருமணம் , பிறந்தநாள் வருடப்பிறப்பு போன்ற நாட்களிலும் அணியும் புதுத்துணிக்குக் கோடித்துணி என்றே பெயர். 

1196. கொணஷ்டை, கிருத்துருவம் - எதையும் தவறாக எடுத்துக்கொண்டு பேசுதல், நடத்தல். கேலி செய்தல். ( நோரநாட்டியம்) நுவரநாட்டியம் பேசுதல். 

1197. மொறதல - முறை செய்வதுகுறித்து. முறைதலை. என்னென்ன கொடுக்கவேண்டும் என முறைச்சிட்டைப்படிக் கொடுத்தல். 

1198. தின்னிப்பண்டாரம் - உணவு விரும்பி. அதிகமாக உண்பவர். உணவை விரும்பி சிலாகித்து உண்பவரை அதேநேரம் சிறிது பருமனாகவும் இருப்பவரை கிண்டலாகக் குறிப்பிடும் சொல்.  

1199. கேப்பரொட்டி - ராகி ரொட்டி. கேப்பைமாவில் செய்யப்படும் ரொட்டி. 

1200. ரோசனை - யோசனை. 

டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க.

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும்.

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள். பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்- பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும். அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள். சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள். சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1

15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம் - 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள். கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும் தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11. 


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12. 

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13. 

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14 

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான், பட்டுக் கிடப்பான், அரசாளுவ . !!! 

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியா மகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு ) கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டை கட்டுதலும்.  

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல்

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும் சூள்பிடியும்/சூப்டியும்

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும் கொப்பி கொட்டலும்

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்.. 

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும்

45. அகத்திலும் அகத்திலும்எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணி அண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றிஇணையர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன் கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரை நாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப் பொட்டித் தகரங்களும்

50. கோவிலூர் மியூசியம்

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள். சமத்தியும் ராராட்டும், இங்காவும் ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள். அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.
 
55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.
56. திருப்புகழைப் பாடப் பாட..

57. காரைக்குடி வீடுகள். ஓளிபாயும் இல்லங்கள். -கோட்டையும் மதிலும்.


58. ஏடும் எழுத்துக்களும். இசைகுடிமானமும் முறி எழுதிக் கொள்ளுதலும்.

59. இலை விருந்து. இதுதாண்டா சாப்பாடு.

60. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு, அந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும்

61. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. சுவீகாரம், திருவாதிரைப் புதுமைப் புகைப்படங்கள்.

62. திருவாசகத்துக்கு உருகார்.. - 108 சிவலிங்கங்கள் அமைத்த சிவலிங்கம்.

63. கூடை கூடையாய் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் விஜயலெக்ஷ்மி.

64. கவுடு என்ற கண்டிகையும் ருத்ராக்ஷ தெரஃபியும்

65. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கைப்பொட்டியும் பொட்டியடியும்

66. சுவிட்ச்போர்டு ஓவியங்களும் அரை நூற்றாண்டுப் புகைப்படங்களும்

67. கானாடுகாத்தான் மங்கள ஆஞ்ஜநேயர்

68. இளம் தொழில் முனைவோர் - ஐபிசிஎன் - 2017. ( SAY YES TO BUSINESS - YES IBCN - 2017 ) 

69. தடுக்கு, கூடை, கொட்டான் முடையலாம் வாங்க

70.  மாங்கல்ய தாரணமும் மங்கள தோரணமும்.

71. ஐந்தொகையும் பேரேடும் முறைச்சிட்டைகளும், அந்தக்கால எழுத்துக்களும்.

72. நடுவீட்டுக் கோலமும் பொங்கல் கோலமும் போடுவது எப்படி ?!

டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க.

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் ) சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும், ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்.

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திரு. எம்..எம். ராமசாமி செட்டியார் .ஒரு சகாப்தம்.

10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம், இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம் தோழியில்

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமான சமையல் குறிப்புக்கள்

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம் 

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்

3 கருத்துகள்:

 1. லஸ்தர் விளக்கு பெயர் கேட்டதுண்டு.

  பதிலளிநீக்கு
 2. நன்றி டிடி சகோ

  நன்றி வெங்கட் சகோ

  வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
  என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

  பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...