எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

ஞாயிறு, 19 மே, 2019

காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கிட்டங்கியும் பொட்டகமும்.

1201.சாத்து ( வணிகர்) - வியாபார நிமித்தம் இடம் பெயர்ந்து செல்லும் குழுவினர். எனவே சாத்தப்பன் என்ற பெயர் இங்கே உண்டு. சாத்தையனார் என்பதும் ஐயனார் பெயர். ஊனையூர் கோவிலில் உள்ள சாமிக்கு முத்துவெள்ளைச் சாத்தையனார் என்று பெயர். 

1202. செலவு நடை - நடைமுறைச் செலவுகள்/ தினசரிச் செலவுகள் / ஒரு வருடச்செலவு / செலவானவைகளைக் குறிப்பெடுத்தல்.  

1203. மேலாள், அடுத்தாள், சமையலாள், எடுபிடிப் பையன்கள் - சைகோன், மலாயா, சிங்கப்பூர் போன்ற ஊர்களில் வட்டிக்கடைக் கிட்டங்கியில் வேலை செய்தோர். மேலாள் மேனேஜர் போன்ற பதவி, அடுத்தாள் அதற்கு அடுத்த உத்யோகமான கணக்குவழக்குப் பார்ப்பவர் ,  சமையலாள் இவர்களுக்கு சமையல் செய்து கொடுப்பவர், எடுபிடிப்பையன்கள் இவர்கள் வட்டிப் பணம் வசூல் செய்யப் பணிக்கப்பட்டவர்கள். கிட்டங்கியிலேயே வசிப்பார்கள். காலையில் பெட்டியடியை சுத்தம் செய்வதும் இறைவன் திருவுருவங்களைத் துடைத்து பூமாலை பாமாலைகளால் ( திருப்புகழ்) தொழுது, தினப்படி நடைமுறைச் செலவுகளை அடுத்தாளிடம் ஒப்புவித்து பின் கிஸ்தி ( தினப்படி வட்டி ) வசூலுக்குச் செல்வார்கள். 


1204. செட்டிமக்க, நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் - எல்லாவிதமான ஜாதியைச் சேர்ந்த மக்களும் கொடுக்கல் வாங்கல் லேவாதேவியில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் மைடான், மலேயாவில் இவர்கள் செட்டி மக்களெனவே அழைக்கப்பட்டார்கள். நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் என்போர் காரைக்குடி ஈறான 96 ஊர்களில் கோட்டை போன்ற வீடுகளைக் கட்டி வசித்தவர்கள். அவர்களும் கொண்டுவிக்க நாடுவிட்டு நாடு சென்று இங்கே கிட்டங்கி அமைத்து லேவாதேவி செய்தார்கள்.

1205. யாபாரிக - வியாபாரிகள். 

1206. லேவாதேவி - பணத்தைக் கொடுத்து வட்டி வசூலித்தல்.  

1207. பொட்டியடி, கைமேசை - கைமேசை கணக்குவழக்குப் பார்க்க உதவுவது. பொட்டியடி என்பது இம்மாதிரி ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும் உரியது. பல பொட்டியடிகள்/ இரண்டு மூன்று பொட்டியடிகள் அடுத்தடுத்து இருப்பது கிட்டங்கி. 

1208. கிட்டங்கி - இதுபோன்று பல பெட்டியடிகள் அடங்கியது கிட்டங்கி.  

1209. காசுக்கடை - காசைக் கொடுத்து வட்டி வசூலிக்கும் கடை.  

1210. கொண்டுவிக்கிறது - பணத்தைக் கொண்டுபோய் வட்டிக்கு விட்டு சம்பாரித்தல்.  

1211. உங்காம திங்காம - தன் தேவைகளைச் சுருக்கிக் கொண்டு சம்பாதித்தல்.  

1212. அலமாசி - அலமாரி, பீரோ.  

1213. பொட்டகம் - பெட்டகம். முக்கியமான தஸ்தாவேஜுகள், ஈடாகப் பிடித்த பத்திரங்கள், தங்கம், வெள்ளி போன்றவைகளை வைக்கப் பயன்படுவது. 

1214. மானி - சக மனிதரை, சக வியாபாரியை, சொன்ன சொல் மாறாதவரை, தூரத்து உறவில் அண்ணன் முறையுள்ளவரை,மதிப்பிற்குரிய மனிதரைக் குறிப்பது. 

1215. அம்மன் சல்லிக்காசு, அம்மன் சங்கை - இன்றும் புதுக்கோட்டைப் பக்கத்தில் புழக்கத்தில் உள்ளது அம்மன் சல்லிக்காசு. இது திருப்பூட்டும் மாமப் பட்டில் முடியப் பயன்படுவது. பொதுவாக பெட்டியடியில் வைத்திருப்பார்கள். அன்றைய நடைமுறையில் இக்காசினாலேயே பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருக்கின்றன. 

1216. கூட்டுப்புள்ளி, லெவிதம் - வட்டிக் கணக்கு எழுதும் முறைகள். மாதம் நாள் வாரியாக வட்டியைக் கூட்டிக் கணக்குப் போடுவது கூட்டுப் புள்ளி. மொத்த தொகை, கணக்கு வழக்கு கொடுக்கல் வாங்கல் லெவிதம் எனப்படும். 

1217. ஐந்தொகை, பேரேடு, வட்டிச்சிட்டை - பேரெடு மொத்தமாக வரவு செலவுகளைக் குறித்து வைப்பது. ஐந்தொகை இவற்றைப் பிரித்து எழுதி வைப்பது. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஆண்டுச் செலவு என்ன என்பது தெளிவாவதால் அநாவசியச் செலவு என்பது தவிர்க்கப்படும். வட்டிச் சிட்டை - வட்டிக்குக் கொடுத்தது பற்றிய பில். (என்ன நகை அல்லது பொருள், எவ்வளவு வட்டி, எந்தக் காலத்திலிருந்து எந்தக் காலம் வரை , அசலும் வட்டியும் எவ்வளவு சேர்ந்துள்ளது என்பது போன்றவை அடங்கியது ) 

1218. சைகோன் - ரங்கூன், பர்மா, இதை அக்காலத்தில் சைகோன் என்று அழைத்திருக்கிறார்கள்.  

1219. ஸ்டூடி பேக்கர், மோரிஸ் மைனர், செவர்லெட் - அப்போது உபயோகப்படுத்திய கார் வகைகள். 1930, 40 களில் இக்கார்களே ஆட்சி செய்தன.  

1220. பவர் ஏசண்ட் - ஒரு பெட்டியடிக்கு உரியவர் அங்கே வந்து தன் கணக்கு வழக்கு வியாபாரத்தைப் பார்க்க இயலாதபோது இன்னொருவருக்குத் தன் பவரைக் கொடுத்து வைப்பார்கள். அவர் பவர் ஏஜண்ட் என அழைக்கப்படுவார். அவர் இந்த நிறுவனம்/ பொட்டியடி சார்பில் வட்டிக் கணக்குகளைப் பார்க்கவும், பணம், உண்டி அனுப்பவும், இந்தப் பொட்டியடிக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களை விற்கவும் வாங்கவும் கையெழுத்திடவும் அனுமதிக்கவும் பவர் பெற்றவர்.  


டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க.

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும்.

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள்பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும்அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள்சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள்சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1

15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம்- 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள்கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும்தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11. 


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12. 

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13. 

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14 

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான்பட்டுக் கிடப்பான்,அரசாளுவ . !!! 

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியாமகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு )கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டைகட்டுதலும்.  

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல்

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும்சூள்பிடியும்/சூப்டியும்

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும்கொப்பி கொட்டலும்

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்.. 

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும்

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணிஅண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணையர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன்கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரைநாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப்பொட்டித் தகரங்களும்

50. கோவிலூர் மியூசியம்

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள்சமத்தியும் ராராட்டும்இங்காவும்ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள்அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.
 
55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.
56. திருப்புகழைப் பாடப் பாட..

57. காரைக்குடி வீடுகள்ஓளிபாயும் இல்லங்கள். -கோட்டையும் மதிலும்.


58. ஏடும் எழுத்துக்களும்இசைகுடிமானமும் முறி எழுதிக்கொள்ளுதலும்.

59. இலை விருந்துஇதுதாண்டா சாப்பாடு.

60. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குஅந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும்

61. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குசுவீகாரம்திருவாதிரைப் புதுமைப்புகைப்படங்கள்.

62. திருவாசகத்துக்கு உருகார்.. - 108 சிவலிங்கங்கள் அமைத்த சிவலிங்கம்.

63. கூடை கூடையாய் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் விஜயலெக்ஷ்மி.

64. கவுடு என்ற கண்டிகையும் ருத்ராக்ஷ தெரஃபியும்

65. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகைப்பொட்டியும் பொட்டியடியும்

66. சுவிட்ச்போர்டு ஓவியங்களும் அரை நூற்றாண்டுப் புகைப்படங்களும்

67. கானாடுகாத்தான் மங்கள ஆஞ்ஜநேயர்

68. இளம் தொழில் முனைவோர் - ஐபிசிஎன் - 2017. ( SAY YES TO BUSINESS - YES IBCN - 2017 ) 

69. தடுக்குகூடைகொட்டான் முடையலாம் வாங்க

70.  மாங்கல்ய தாரணமும் மங்கள தோரணமும்.

71. ஐந்தொகையும் பேரேடும் முறைச்சிட்டைகளும்அந்தக்காலஎழுத்துக்களும்.

72. நடுவீட்டுக் கோலமும் பொங்கல் கோலமும் போடுவது எப்படி ?!

டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க.

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் )சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும்ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்.

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திருஎம்..எம்ராமசாமி செட்டியார் .ஒருசகாப்தம்.

10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம்இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம்தோழியில் ) 

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமானசமையல் குறிப்புக்கள்

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம் 

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...