எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வியாழன், 28 மார்ச், 2019

காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கித்தானும் நடையனும்.

1161. பூச்சிபொட்டு - பூச்சிகள், சிறு வண்டுகள், பாம்பு, ஊர்வன.

1162. முட்டைச்சுவர் - சுவர் அமைக்கும்போது காரையுடன் முட்டையின் வெள்ளைக்கருவையும்  கருப்பட்டியையும் சேர்த்து அரைத்துப் பூசுவார்கள். அதனால் அவை பாலீஷ் போட்டதுபோல் இருக்கும் . வெள்ளை ( சுண்ணாம்பு ) அடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

1163. அப்பைக்கி அப்ப - அப்போதைக்கு அப்போதே.

1164. சேயகொள்ள - திருமணம் செய்யக் கொள்ள, ஒருவேலையைச் செய்வது குறித்து மற்றும் உறவுகளுக்குள் பந்தம் கொள்வது.

1165. பொய்த்தாரேன், போயாறேன், வந்தாரோம் - பொய்த்தாரேன் - போய் வருகிறேன் , போயாறேன் - இதுவும் போய் வருகிறேன் என்று சொல்வதுதான். வந்தாரோம் - வந்துவிடுகிறோம் என உறுதி அளிப்பது.

1166. ஒருதடியா - ஒரு வழியாக, ஒரே தரமாக,

1167.சத்த - கொஞ்ச நேரம்.

1168. கடுசு - கடுமை கொண்டவரைக் குறிப்பிடுவது.  பொல்லாதவர்.


1169. அடிப்பாதரவே - பரிதவித்துக் கூறுதல். ஒருவரின் அவலநிலையைக் கண்டு உதவி செய்ய இயலாத நிலையில் கூறும் சொல். ஆதரவு இல்லாமல் இருப்பவரைப் பார்த்து இரங்கும் சொல்.

1170. கித்தான் - சாக்கு போன்ற கடினமான துணியால் ஆன பை, முண்டா பனியன் போன்ற மேல்சட்டை, ஜிப்பா போன்று காலர் இல்லாமல் தலைவழியாக அணியக்கூடிய சட்டை.

1171. நடையன் - செருப்பு. நடக்க உதவுவதால் நடையன் என்று பெயர்.

1172. வெட்டுளிச்சாமான் - வெட்டுவதற்கு உதவும் சாமான்கள். தோட்ட வேலை, மின் வேலை , கட்டுமான வேலையில் பயன்படுவது.

1173. லெக்கு - இடம், குறிப்பிட்ட இடம், திசை. இலக்கு.

1174. வங்களா - பங்களா. பெரிய வீடு. ஆடம்பரமான சொகுசான சுற்றிலும் தோட்டம் அமைந்த வீடு.

1175. அதுக்காண்டி - அதுக்காக வேண்டி.

1176.கொப்புறான - உன் அப்பன் ஆணை. வியப்பாகவும் சொல்வார்கள், பாம்பு போன்ற ஜந்துக்கள் பூச்சிகள் வீட்டில் நுழைந்துவிட்டால் அவற்றை அடிக்குமுன் அவை ஓடிவிடாமலிருக்க “ கொப்புறான ஓடாம நில்லு “ என்றும் சொல்வார்கள்.

1177. தோமாலை - தோளில் போடும் துண்டு, பொதுவாக பெண்களின் புடவை முந்தானையைத் தோளில் போடுவதையும் தோமாலை என்று சொல்வதுண்டு. பிள்ளையார்பட்டிக் கோவிலில் பிள்ளையார் கிரியோடு உருவான சுயம்பு என்பதால் கழுத்தைச் சுற்றி மாலை போடாமல் இரு தோள்களிலும் மாலையைச் சாற்றி பிரசாதமாக வழங்குவார்கள் . இதற்குத் தோமாலை என்று பெயர்.

1178. இஞ்சே - இங்கே வா என விளிப்பது. பெண்களைப் பெண்களும் ஆண்களும் விளிக்கும் சொல். என்னந்த என்றும் இந்த என்றும் சொல்வது போல. இஞ்சே என்னஞ்சே சொல்லுஞ்சே என்று கணவர்கள் மனைவியிடம் பேசுவதைக் கேட்கலாம். :)

1179.ஒருசந்தி - ஒரு நேரம் மட்டும் உணவு உட்கொண்டு விரதமாயிருத்தல். ஒரு கால நேரம். மாலை அல்லது காலை வேளை, ஒரு சந்தி விரதம் என்றால் தலைக்குக் குளித்து முழுகி உபவாசமிருந்து கடவுளை நோற்று  ஒரு நேரம் மட்டும் பால் பழம் போன்ற சாத்வீக உணவு உட்கொள்ளல்.

1180. ஒணக்கை - உணக்கை , ருசியாக உண்பது. நாக்குக்கு ஒணக்கை வேண்டியிருக்கு என்பார்கள். உப்பு, புளி காரம் போன்ற அறுசுவையும் உணவில் சீராக இருக்கும்படி சமைத்து உண்பது. ஒணைக்கையாக வம்பு பேசுவது. ஒணக்கை என்றால் ருசிகரமாக .

டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க.

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும்.

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள். பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்- பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும். அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள். சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள். சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1

15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம் - 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள். கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும் தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11. 


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12. 

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13. 

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14 

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான், பட்டுக் கிடப்பான், அரசாளுவ . !!! 

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியா மகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு ) கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டை கட்டுதலும்.  

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல்

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும் சூள்பிடியும்/சூப்டியும்

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும் கொப்பி கொட்டலும்

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்.. 

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும்

45. அகத்திலும் அகத்திலும்எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணி அண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றிஇணையர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன் கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரை நாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப் பொட்டித் தகரங்களும்

50. கோவிலூர் மியூசியம்

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள். சமத்தியும் ராராட்டும், இங்காவும் ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள். அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.
 
55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.
56. திருப்புகழைப் பாடப் பாட..

57. காரைக்குடி வீடுகள். ஓளிபாயும் இல்லங்கள். -கோட்டையும் மதிலும்.


58. ஏடும் எழுத்துக்களும். இசைகுடிமானமும் முறி எழுதிக் கொள்ளுதலும்.

59. இலை விருந்து. இதுதாண்டா சாப்பாடு.

60. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு, அந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும்

61. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. சுவீகாரம், திருவாதிரைப் புதுமைப் புகைப்படங்கள்.

62. திருவாசகத்துக்கு உருகார்.. - 108 சிவலிங்கங்கள் அமைத்த சிவலிங்கம்.

63. கூடை கூடையாய் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் விஜயலெக்ஷ்மி.

64. கவுடு என்ற கண்டிகையும் ருத்ராக்ஷ தெரஃபியும்

65. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கைப்பொட்டியும் பொட்டியடியும்

66. சுவிட்ச்போர்டு ஓவியங்களும் அரை நூற்றாண்டுப் புகைப்படங்களும்

67. கானாடுகாத்தான் மங்கள ஆஞ்ஜநேயர்

68. இளம் தொழில் முனைவோர் - ஐபிசிஎன் - 2017. ( SAY YES TO BUSINESS - YES IBCN - 2017 ) 

69. தடுக்கு, கூடை, கொட்டான் முடையலாம் வாங்க

70.  மாங்கல்ய தாரணமும் மங்கள தோரணமும்.

71. ஐந்தொகையும் பேரேடும் முறைச்சிட்டைகளும், அந்தக்கால எழுத்துக்களும்.

72. நடுவீட்டுக் கோலமும் பொங்கல் கோலமும் போடுவது எப்படி ?!

டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க.

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் ) சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும், ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்.

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திரு. எம்..எம். ராமசாமி செட்டியார் .ஒரு சகாப்தம்.

10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம், இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம் தோழியில்

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமான சமையல் குறிப்புக்கள்

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம் 

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்

2 கருத்துகள்:

  1. நன்றி வெங்கட் சகோ

    வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...