எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வியாழன், 21 மார்ச், 2019

என் மின்னூல்கள் ( 5 - 10 )

என் முதல் ஐந்து மின்னூல்களும் அடுத்து வரும் ஐந்து மின்னூல்களும் பின்வரும் ஈ புக் ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கின்றன.


என் ஆறாவது மின் நூல் “ சிவப்புப் பட்டுக் கயிறு “ இந்த ஆன்லைன் / ஈ புக் ஸ்டோர்களில் கிடைக்கிறது.

புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா
விலை. ரூ. 75/-/ $1.99
ISBN: 9789352857173
Print Length: 126 Pages.
http://www.pustaka.co.in/home/ebook/tamil/sivappu-pattu-kayiru

அமேஸான் கிண்டில் எடிஷன்
விலை $1.06
https://www.amazon.com/Sivappu-Pattu-Kayiru-Thenammai-Lakshmanan-ebook/dp/B072JN4WV4/ref=sr_1_1?keywords=sivappu+pattu+kayiru&qid=1552838375&s=digital-text&sr=1-1-spell

SCRIBD
147 PAGES.
https://www.scribd.com/book/374949737/Sivappu-Pattu-Kayiru

GOOGLE BOOKS . RS. 75/-
https://books.google.co.in/books?id=bJtQDwAAQBAJ&pg=PA1&dq=SIVAPPU+PATTU+KAYIRU&hl=ta&sa=X&ved=0ahUKEwiimLfzxonhAhUn73MBHYHED9UQ6wEIKjAA#v=onepage&q=SIVAPPU%20PATTU%20KAYIRU&f=false

OVERDRIVE
https://www.overdrive.com/media/3980640/sivappu-pattu-kayiru

என் ஏழாவது மின் நூல் “ நீரின் பயணம் “ இந்த ஆன்லைன் / ஈ புக் ஸ்டோர்களில் கிடைக்கிறது.

புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா
விலை ரூ. 125/- / $3.99.
ISBN: 9789352857203
Print Length: 201 pages.
http://www.pustaka.co.in/home/ebook/tamil/neerin-payanam

அமேஸான் கிண்டில் எடிஷன்.
விலை. $1.76.
https://www.amazon.com/Neerin-Payanam-Tamil-Thenammai-Lakshmanan-ebook/dp/B072C8VC4M/ref=sr_1_1?keywords=neerin+payanam&qid=1552894562&s=digital-text&sr=1-1-spell

SCRIBD. 196 PAGES.
https://www.scribd.com/book/374948611/Neerin-Payanam

KOBO.$2.40 CAD
https://www.kobo.com/ca/en/ebook/neerin-payanam

GOOGLE BOOK STORE.
RS. 125/-
https://books.google.co.in/books?id=cptQDwAAQBAJ&pg=PP1&dq=NEERIN+PAYANAM&hl=ta&sa=X&ved=0ahUKEwib3K_jmIvhAhUBWysKHSQpB-YQ6AEIKzAA#v=onepage&q=NEERIN%20PAYANAM&f=false

OVERDRIVE
https://www.overdrive.com/media/3980606/neerin-payanam


என் எட்டாவது மின் நூல் “ தேன் சிறுகதைகள் “ இந்த ஆன்லைன் / ஈ புக் ஸ்டோர்களில் கிடைக்கிறது.

புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா
விலை ரூ. 75/- $1.99
ISBN: 9789352857180
Print Length: 125 pages.
http://www.pustaka.co.in/home/ebook/tamil/thean-sirukathaigal

அமேஸான் கிண்டில் எடிஷன்
விலை.$1.05
https://www.amazon.com/Thean-Sirukathaigal-Tamil-Thenammai-Lakshmanan-ebook/dp/B072JG7S9K/ref=sr_1_1?keywords=thean+sirukathaigal&qid=1552980156&s=digital-text&sr=1-1-spell

SCRIBD
138 PAGES
https://www.scribd.com/book/374949739/Thean-Sirukathaigal

GOOGLE BOOK STORE
விலை ரூ. 75/-
https://books.google.co.in/books?id=aptQDwAAQBAJ&pg=PA1&dq=thean+sirukathaigal&hl=ta&sa=X&ved=0ahUKEwjU7Ofn1o3hAhUlmuYKHdRxCEwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=thean%20sirukathaigal&f=false

OVERDRIVE
https://www.overdrive.com/media/3980648/thean-sirukathaigalஎன் ஒன்பதாவது மின் நூல் “ தீபலெக்ஷ்மி “ இந்த ஆன்லைன் / ஈ புக் ஸ்டோர்களில் கிடைக்கிறது.

புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா
விலை ரூ. 75/- $1.99
Type: Short Stories
ISBN: 9789352857166
Print Length: 126 Pages.
http://www.pustaka.co.in/home/ebook/tamil/deepalakshmi

அமேஸான் கிண்டில் எடிஷன்
விலை $1.05
https://www.amazon.com/Deepalakshmi-Tamil-Thenammai-Lakshmanan-ebook/dp/B0714QLJ76/ref=sr_1_1?keywords=deepalakshmi&qid=1553069256&s=digital-text&sr=1-1-catcorr

SCRIBD
126PAGES.
https://www.scribd.com/book/349580620/Deepalakshmi

KOBO $1.44 CAD
https://www.kobo.com/ca/en/ebook/deepalakshmi

GOOGLE STORE
விலை ரூ. 75/-
https://books.google.co.in/books?id=dptQDwAAQBAJ&pg=PA1&dq=deepalakshmi&hl=ta&sa=X&ved=0ahUKEwiIhdbLopDhAhXNbn0KHS61BSIQ6AEIKTAA#v=onepage&q=deepalakshmi&f=false

OVERDRIVE
https://www.overdrive.com/media/3980552/deepalakshmi


என் பத்தாவது மின் நூல் “ பெண்மொழி “ இந்த ஆன்லைன் / ஈ புக் ஸ்டோர்களில் கிடைக்கிறது.

புஸ்தகா டிஜிட்டல் மீடியா
விலை ரூ. 150/- $3.99.
Type: Essay
ISBN: 9789352857197
Print Length: 309 Pages.
http://www.pustaka.co.in/home/ebook/tamil/penmozhi

அமேஸான் கிண்டிலில்
விலை $2.15
https://www.amazon.com/Penmozhi-Tamil-Thenammai-Lakshmanan-ebook/dp/B072LQY6ST/ref=sr_1_1?keywords=penmozhi&qid=1553153764&s=digital-text&sr=1-1

KOBO
$2.88 CAD
https://www.kobo.com/ca/en/ebook/penmozhi

SCRIBD
309 PAGES
https://www.scribd.com/book/349580544/Penmozhi

GOOGLE BOOK STORE
விலை ரூ. 63.
https://books.google.co.in/books?id=dJtQDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=PENpookal&hl=ta&sa=X&ved=0ahUKEwjEzrL43ZLhAhX96XMBHYhJBIUQ6AEIKzAA#v=onepage&q=PENpookal&f=false

OVERDRIVE
https://www.overdrive.com/media/3980621/penmozhi


படித்துப் பார்த்து உங்கள் கருத்தைக் கூறுங்கள்.

டிஸ்கி :-

என் முதல் ஐந்து மின்னூல்கள்.


3 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...