எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 4 நவம்பர், 2020

நாலு கட்டு உள்ள கோட்டையூர் வீடு.

 158. 1661. இன்று கோட்டையூரில் உள்ள ஒரு வீட்டை முழுமையாகப் பார்ப்போம் வாங்க.  இந்த வீட்டுக்கு பனா ஆனா ஆனா சித வீரப்ப செட்டியார் வீடு என்று பெயர். இது நாலு கட்டு உள்ளது. 


மகாலெக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் விடையேறு பாகனும் முகப்பில் உறையும் வீடு. 

1662*முகப்பு நடை

முகப்புப் பட்டாலை. 
1663*முன் கோப்பு, கிணற்றடி. 
தோட்டம்
முகப்புப் பத்தி. மொசைக் பாலீஷ். 
வளவு. & உள் பட்டாலை. 1664*முதல் கட்டு. 
முகப்பு நடை வலது பக்கம்.
1665*9 படி கொண்ட வாசல்

1666*யானைக்கால் தூண்கள். முகப்புத் திண்டு. எல்லாம் கிரானைட் கல். நடை மட்டும் 1667*பட்டியக்கல். 

இது 1668*இரண்டாம் கட்டு. பந்திக் கட்டு. பத்துத் தூண்கள் கொண்டது. 
இரண்டாம் கட்டு நடை. 
சாண்ட்லியர் விளக்கு. மரத்தூண்கள். 
1669*மூன்றாம் கட்டு. 1670*யானையடிக்கல்
1671*முகப்பறை. 1672*ஆத்தங்குடிக் கல். 
முகப்பு நடை.

மாடிப்படி.1673*கல்படி. 


1674*மேவீடு. 
1675*நாலாம் கட்டு. சீமை ஓடு வேய்ந்த சமையக்கட்டு. துளசி மாடம். 
1676*நாட்டு ஓடுகள் வேய்ந்த கட்டுத் துறை.
1677*பந்தி வளவு. பத்துத் தூண்கள் கொண்ட நீண்ட வளவு. மேலே கம்பி அடைத்திருக்கிறார்கள் எல்லாக் கட்டிலும். 
1678*ஆட்டுக் கல் கள் & குழவிகள். 

1679*ஆல்வீட்டுச் சுவற்றலமாரிகள். 

ஆல்வீடு அல்லது பந்திக்கட்டு. அல்லது இரண்டாம் கட்டு. எட்டு முதல் பத்துத் தூண்கள் கொண்ட ஆல்வீடு. 1680*முட்டையின் வெண்கரு கொண்டு கருப்பட்டியோடு அரைத்துத் தூணையும் சுவரையும்  பாலீஷ் செய்வார்களாம். 


1681*வளவு உத்தரங்கள். 1682*வளவறைகள். 

1683*மேவீட்டு அறைகள். 

1684*யானைப்படி. 

மாடியில் இருந்து ரோடு. 


இன்னொரு கட்டு. 
சுவற்றலமாரி 

மாடிப்படி.

1685*மர மேங்கோப்புகள் வெகு அழகு. கல்தூண்கள் நாகங்களோடு வெகு கம்பீரம். 

1686*தேக்கு மரத்தில் செதுக்கப்பட்ட சிற்ப வேலைப்பாடுகள் கொண்ட முகப்புக் கதவுகள். 


1687*கதவுக் கொண்டி. 
1688*மேவீட்டில் இருந்து கீழ் வாசல். இருபக்கமும் வலை அடைப்பு. பக்கா. ! 
1689*கதவுநிலையில் விநாயகர், அம்மன் சிற்ப உருவங்கள். 

1690*முன் கதவு உட்புறமாக. வார்ஷ்னிஷ் அடிச்சு அழகா இருக்குல்ல :) 

வீட்டை முழுசாக் கண்டு களிச்சீங்களா. அடுத்த இடுகையில் அங்கே இருக்கும் இயற்கை வண்ண ஓவியங்களையும் அபூர்வப் படங்களையும் பார்க்கலாம்.

டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க.


1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும்.

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள்பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )
9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING

10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும்அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள்சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள்சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1

15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம்- 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள்கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும்தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11. 


25. 
காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12. 

26. 
காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13. 

27. 
காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14 

28. 
காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29.
 காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான்பட்டுக் கிடப்பான்,அரசாளுவ . !!! 

30. 
காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியாமகனும்.

31. 
காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு )கால்மோதிரமும்.

32. 
காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. 
காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டைகட்டுதலும்.  

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.


35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல்

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும்சூள்பிடியும்/சூப்டியும்

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும்கொப்பி கொட்டலும்

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்.. 

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும்

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணிஅண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணையர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன்கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரைநாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப்பொட்டித் தகரங்களும்

50. கோவிலூர் மியூசியம்

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள்சமத்தியும் ராராட்டும்இங்காவும்ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள்அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.

 

55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.56. திருப்புகழைப் பாடப் பாட..

57. காரைக்குடி வீடுகள்ஓளிபாயும் இல்லங்கள். -கோட்டையும் மதிலும்.


58. ஏடும் எழுத்துக்களும்இசைகுடிமானமும் முறி எழுதிக்கொள்ளுதலும்.


59. இலை விருந்துஇதுதாண்டா சாப்பாடு.

60. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குஅந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும்

61. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குசுவீகாரம்திருவாதிரைப் புதுமைப்புகைப்படங்கள்.

62. திருவாசகத்துக்கு உருகார்.. - 108 சிவலிங்கங்கள் அமைத்த சிவலிங்கம்.

63. கூடை கூடையாய் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் விஜயலெக்ஷ்மி.

64. கவுடு என்ற கண்டிகையும் ருத்ராக்ஷ தெரஃபியும்

65. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகைப்பொட்டியும் பொட்டியடியும்

66. சுவிட்ச்போர்டு ஓவியங்களும் அரை நூற்றாண்டுப் புகைப்படங்களும்

67. கானாடுகாத்தான் மங்கள ஆஞ்ஜநேயர்

68. இளம் தொழில் முனைவோர் - ஐபிசிஎன் - 2017. ( SAY YES TO BUSINESS - YES IBCN - 2017 ) 

69. தடுக்குகூடைகொட்டான் முடையலாம் வாங்க

70.  மாங்கல்ய தாரணமும் மங்கள தோரணமும்.

71. ஐந்தொகையும் பேரேடும் முறைச்சிட்டைகளும்அந்தக்காலஎழுத்துக்களும்.

72. நடுவீட்டுக் கோலமும் பொங்கல் கோலமும் போடுவது எப்படி ?!

73.அருகி வரும் காரைக்குடி வீடுகள். KARAIKUDI HOUSES. 

74. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே

75.  காவடியாம் காவடிகந்தவேலன்காவடி

76. முத்துவிலாசமும் லெக்ஷ்மி விலாசமும்

77.காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்களும் படங்களும்

78. காரைக்குடி வீடுகளில் இயற்கை வண்ணத்தில் முருகனும்கிருஷ்ணனும்

79. காரைக்குடி வீடுகளில் தஞ்சை ஓவியங்களில் லெக்ஷ்மியும்சரஸ்வதியும்

80. செட்டிநாடும் செந்தமிழும்தேனார் மாணிக்கணார் இயம்பும்அகத்திணையின் அகம் :-

 81.  மொய்ப்பண ஏடும் இசை குடிமானமும் கோயில் பிரிவுகளும்.

82. காரைக்குடி வீடுகளில் வரந்தை ஓவியங்கள்.

83.  காரைக்குடி வீடுகள்:- முன்னோர் படைப்பும்சில திருமணச்சடங்குகளும்.

84. காரைக்குடி கலைப் பொருட்களும் கைவினைப் பொருட்களும். 

85.உத்தர ஓவியங்களும் தேக்குமரப்படிகளும்சுவற்றலமாரிகளும். :-

86. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- வாவரசியும்பெருமாளும் தேவியும்

87. இந்த சீர் போதுமா ?! 

88. புராதன வீடுகளும் புதுப்பித்தலும் 

89. முயற்சி திருவினையாக்கும் திரு இராஜமாணிக்கம்

90. சோதனைகளில் சாதித்தெழுந்த அபிராம சுந்தரி. ( ஐபிசிஎன் ) . 

91.தன்னம்பிக்கையின் திருவுருவம் திருமதி சீதா தேனப்பன்.

92. இனியெல்லாம் பிஸினஸே

93. தாய்மாமா வாய்ப்பது தவப்பயன்.

94. வட்டார நூல்கள் மூன்று - நூல்முகம்.

95. தலைச்சீலையில் முடிவதும்,  தலவு/தலைப்பு முடிவதும். - காரைக்குடிகைவேலைப்பாடு 

96.மகர்நோன்பும் மண்டகப்படியும் வாழைப்பழ மாலையும்.

97. இன்னும் சில மரச்சிற்பங்கள்.

98. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- புரியாதவளும் பொல்லாதவளும்.

99. கார்த்திகை சோமவார தண்டாயுதபாணி வேல் பூசை .

100. கானாடுகாத்தான்கடியாபட்டிதெக்கூர்கோட்டையூர்காரைக்குடிவீடுகள்.

101. கானாடுகாத்தான் வீடுகள் செம்புறாங்கற்களும் தேக்குமரச் சிற்பவேலைப்பாடுகளும்.

102. பழம்பெரும் வீடுகள்.

103. காரைக்குடியில் துபாய் நகர விடுதி.

104. திருப்புகழும் உபதேசமும் சிவதீட்சையும்.

105. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குபிச்சோடாவும் சித்தாடையும்.
106. பள்ளத்தூர் அளகஞ் செட்டியார்காளியாயா ஏழூர்ப் பொதுப் படைப்பு.

107. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - ஒவகாரமும் ஒவத்திரியமும்.

108. பொங்க பானை - பால் பொங்கிருச்சா - அவள் விகடனில்

109. பொங்கல் பானையும் கொப்பி கொட்டுதலும். :-அவள் விகடனில்.

110. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- குடி ஊதுதலும் கொட்டிக் கொடுத்தலும்.

111. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- சிவபதவியும்சிவப்பு மாத்தும்.

112. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- அப்புராணியும் உக்கிராணமும்.

113. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு:- பச்சநத்தமும் தொருதொருத்தபழமும்.

114. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மாப்பிள்ளை அறிதலும் பொண்ணெடுக்கிக்காட்டுதலும்.

115. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு:- ஒளட்டுதலும் ஒமட்டுதலும்.

116. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குசம்போவும் கவுடும்.

117. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கித்தானும் நடையனும்.

118.காரைக்குடிச் சொல்வழக்குலண்டியன் விளக்கும் லஸ்தர் விளக்கும்.

 

119. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகிட்டங்கியும் பொட்டகமும்.

120. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குதுடுப்பும் ஒலுகும்.

121. காரைக்குடிகானாடுகாத்தான் வீடுகள்.

 

122. கண்டனூர்கானாடுகாத்தான்தெக்கூர் வீடுகள்.

 

123.காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- வக்கூடும் சத்தகமும்.

 

124.காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ஊட வாரதும் நெருக்குவெட்டும்.

 

125.காரைக்குடிச் சொல்வழக்குசிலேட்டு விளக்கும் சாரட்டும்.

 

126.காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகா(ல்)ப்பொறப்பும் தோமாலையும்


127. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மகமையும் புள்ளி வரியும்.

 

128. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குபொன்னுளியும் விராகனும்.


129. திருப்பூட்டுதலும் கழுத்துரு கோர்க்கும் முறையும்

 

130. கன்னு/கண்ணித் துணியும் மேட்டித் துணியும்.

 

131.காரைக்குடி முனியையா கோயில்.

 

132. அஃகன்னா அமைப்பில் தமிழ்த்தாய் திருக்கோயில்.

 

133. பொங்கி மரவையும் டொப்பி மரவையும் சிலோன் மரவையும்.

 

134. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 1.

 

135. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 2.

 

136. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 3.

 

137. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 4.

 

138. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 5.

 

139. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 6.

 

140. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 7.

 

141. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 8.

 

142. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 9.

 

143. கெட்டிபண்ணிக் கொள்ளுதலும் கல்யாணம் சொல்லுதலும்.

 

144.தும்பு பிடித்தலும் மாப்பிள்ளைக்கு மிஞ்சி அணிவித்தலும்.

 

145. மாத்தூர் - சில சிறப்புகள்.

 

146. கூம்பு ஆலாத்தியும் சதுராலாத்தியும்.

 

147. பேர் பெற்ற வீடு.

 

148. மாத்தூர்க் கோவிலில் பிரமோற்சவம்.

 

149. கார்த்திகை பூசையும் மாவிளக்கும்.

 

150. பூசைச் சாப்பாடு.

151.

152.

153.

154. 

155.

டிஸ்கி :- இவற்றையும்பாருங்க.

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் )சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும்ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்.

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திருஎம்..எம்ராமசாமி செட்டியார் .ஒருசகாப்தம்.

10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம்இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம்தோழியில் ) 

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமானசமையல் குறிப்புக்கள்

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. 
மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம் 

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்

5 கருத்துகள்:

 1. ரொம்பவே அழகாக இருக்கிறது. அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் பெரிய பெரிய குடும்பமாக கூட்டுக் குடும்பமாக இருந்திருக்கிறார்கள். முற்றத்தில் எல்லாம் காய வைத்து வீட்டிலேயே பொடித்து என்று வருமே.

  கீதா

  பதிலளிநீக்கு
 2. ரொம்பவே அழகாக இருக்கிறது. அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் பெரிய பெரிய குடும்பமாக கூட்டுக் குடும்பமாக இருந்திருக்கிறார்கள். முற்றத்தில் எல்லாம் காய வைத்து வீட்டிலேயே பொடித்து என்று வருமே.

  கீதா

  பதிலளிநீக்கு
 3. மிகவும் சிறப்பு. ஒவ்வொரு பகுதியாகக் கூறப்பட்டுள்ள விதம் அருமை. அண்மையில் ஆத்தங்குடி அரண்மனை சென்றுவந்து அதனைப் பற்றி விக்கிப்பீடியாவில் ஒரு கட்டுரையினை, நான் எடுத்த புகைப்படங்களுடன் ஆரம்பித்துள்ளேன்.

  பதிலளிநீக்கு
 4. நன்றி ஸ்ரீராம்.

  நன்றி கீத்ஸ். ஆமாம் உண்மைதான்.

  நன்றி ஜம்பு சார். அருமை சார். வாழ்த்துக்கள்.

  வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
  என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

  பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...