எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 17 ஜூன், 2020

பேர் பெற்ற வீடு.

காரைக்குடி கானாடுகாத்தான் மற்ற செட்டிநாட்டு ஊர்களில் வீட்டுக்கெல்லாம் பெயர் உண்டு. இது பற்றி முன்பே குறிப்பிட்டு இருக்கிறேன். இது 1581.மல்லுப்பட்டியார் வீடு. பொதுவாக செட்டிநாட்டு ஊர்களில் வீடுகள் மேற்குப் பார்த்துத்தான் கட்டப்படுகின்றன. கிழக்கில் பின் வாசல் இருக்கும். 

மேலே நிலையில் நிலைத்திருக்க வேண்டி மார்பிளில் 1582. மஹாலெக்ஷ்மியின் ஆட்சி !


1583. திட்டி வாசல். தோட்டத்துக்குப் போகும் வழிக்காக வீட்டின் பக்கவாட்டில் ஒரு சிறுவாசல் உண்டு.

முகப்பை ஒட்டி அறைகள் இருக்கும். அதுதான் ஜன்னல். ஆனால் சில வீடுகளில் கிணற்றடியும், அடிபம்பும், 1584. கல் அறை ( ஆட்டுக்கல், அம்மிக்கல், திருகை, குந்தாணி  வைக்கும் அறையும்) இருக்கும்.வீட்டுக்காரர். மல்லுப்பட்டியார். :) ( மல்லுப்பட்டி என்ற ஊரில் இருந்து வலசை வந்தவர்கள்)


வீட்டின் பின்புறம் அல்லது மேங்கோப்புகளில் பறவை எச்சங்கள் விழுந்து அவை வேரோடிப் போய் கிளைவிட்டு விருட்சமாவது உண்டு.

இதுபற்றி ஒரு கவிதை கூட எழுதி இருக்கிறேன். தண்ணீர் ஊற்றிப் பராமரிக்கும் செடி கூட இப்படி வளராது. ஆனால் ஆசிட் ஊற்றிக் களைந்தாலும் இவை போவதில்லை. வெகு ஸ்ட்ராங்க். இதில் இரண்டு மூன்று மரங்கள் வேறு வேரூன்றி விடும். இவைதான் இங்கே செட்டிநாட்டுக் கட்டுமானத்தைச் சீர்குலைக்கும் தொல்லைகளில் முக்கியப் பங்கு.மாபெரும் இவ்வீட்டை உருவாக்கிய பாட்டையா. திரு. இராமன் செட்டியார் அவர்கள். 1882 இல் பிறந்து 1957 இல் சிவபதவி அடைந்தார்கள்.

நாகம் பதிந்த தூண்களும் பத்திகளும் நடுவாசலும், தூண்களில் பக்கவாட்டில் மரவேலைப்பாடுகளுமெனக் கவினுறக் காட்சி தரும் உள் வளவு.

1585.மரக் கொடுங்கைகள். பல்வேறு மக்களின் சிற்பவேலைப்பாடுகளையும் மரவேலைப்பாடுகளையும் தம்முள்ளே கொண்டதாக அமைந்துள்ளன இந்த இல்லங்கள். எல்லா அழகையும் சேர்த்து ஓரிடத்தில் வீடாய் வடித்து வைத்த மாதிரி எழிலாய் இருக்கும் இவ்வில்லங்கள்.


எழிலுக்கு எழிலூட்டும் மதங்க நர்த்தன கிருஷ்ணன்.

கிருஷ்ணன் மட்டுமல்ல. நிலைகளில் முருகன், லெக்ஷ்மி, சரஸ்வதியின் அருளாட்சியும் உண்டு.

1586. நிலையில் நம்மில் துலங்கும் இறைவனைத் தரிசித்துக்கொள்ளக் கண்ணாடியும் உண்டு.


பட்டாலை.


லஸ்தர் விளக்கு.

முகப்பின் கீழ்ப்பத்தி.

ஜன்னல்.

இருளும் நேரத்தில் மேற்கிலிருந்து வண்ண ஒளி ஊடுருவுகிறது.

1587. மொத்த வீட்டிலும் எனக்கு மிகவும் பிடித்தவர் இந்த ஆதிசங்கரர். என்ன ஞானம், என்ன தெளிவு, என்ன தேஜஸ். இதைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் மனம் சாந்தமடையும். ( ஆதிசங்கரர் அவரைச் சுற்றிச் சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனத்குமாரர் என பிரம்மாவின் மானச புத்திரர்கள். சீடர்களாய் )

சிறிது சிறிதாய்ப் பழுதாகிக் கொண்டிருக்கிறது இவ்வீடு. 1588.வண்ணக் கண்ணாடிகள் பதித்த தூண்கள் வசீகரம். சீக்கிரம் இவை எல்லாமே சீர் செய்யப்படும். இன்னும் கனகம்பீரமாக எழுந்து நிற்கும் மல்லுப்பட்டியார் இல்லம்.


முகப்புப் பட்டாலை.

இரண்டாங்கட்டுக்கு வந்துவிட்டோம்.

இவை மாவாட்டும் கல், அம்மிக் கல், தண்ணீர் பிடித்து வைக்கும் சிமிண்டுத் தொட்டி.

1589. தூப்பாய் அடைக்கும் கல்.

மழை நேரத்தில் இதை அடைத்து வைத்துத் தேங்கும் நீரில் ஆட்டம் போடுவதுண்டு. காகிதக் கப்பலும் விடுவதுண்டு.

1590. பின்கட்டு. கிழக்கு வாசல். இது இரட்டைக் கதவு கொண்ட வாசல். கதவுக்குள் கதவு. பெரிய கதவை அனுவல் என்றால் திறப்போம். சின்னக்கதவுதான் பொதுவாக தினசரி உபயோகத்துக்கு. அதையும் ஃப்ரெஞ்ச் டோர் மாதிரிப் பாதியாகத் திறக்கமுடியும் என்பது இதன் சிறப்பு. !!!


பின் கட்டு வீடுகள். இவற்றின் முன்பக்கம் கிழக்கி நோக்கி இருக்கிறது. இது பின்பக்கம். ரோடுவரை வீட்டைக் கட்டிவிட்டதால் (!) பக்கவாட்டில் படி வைத்திருக்கிறார்கள். :)


டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க.

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும்.

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள்பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும்அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள்சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள்சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1

15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம்- 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள்கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும்தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11. 


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12. 

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13. 

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14 

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான்பட்டுக் கிடப்பான்,அரசாளுவ . !!! 

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியாமகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு )கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டைகட்டுதலும்.  

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல்

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும்சூள்பிடியும்/சூப்டியும்

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும்கொப்பி கொட்டலும்

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்.. 

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்குகொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும்

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணிஅண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணையர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன்கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரைநாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப்பொட்டித் தகரங்களும்

50. கோவிலூர் மியூசியம்

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள்சமத்தியும் ராராட்டும்இங்காவும்ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள்அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.


129. திருப்பூட்டுதலும் கழுத்துரு கோர்க்கும் முறையும். 


130. கன்னு/கண்ணித் துணியும் மேட்டித் துணியும்.

131.காரைக்குடி முனியையா கோயில்.

 

132. அஃகன்னா அமைப்பில் தமிழ்த்தாய் திருக்கோயில்.

 

133. பொங்கி மரவையும் டொப்பி மரவையும் சிலோன் மரவையும்.

 

134. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 1.

 

135. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 2.

 

136. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 3.

 

137. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 4.

 

138. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 5.

 

139. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 6.

 

140. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 7.

 

141. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 8.

 

142. வட்டாரப் பழமொழிகள் - 9.

 

143. கெட்டிபண்ணிக் கொள்ளுதலும் கல்யாணம் சொல்லுதலும்.

 

144.தும்பு பிடித்தலும் மாப்பிள்ளைக்கு மிஞ்சி அணிவித்தலும்.

 

145. மாத்தூர் - சில சிறப்புகள்.

 

146. கூம்பு ஆலாத்தியும் சதுராலாத்தியும்.

 

147. பேர் பெற்ற வீடு.

 

148. மாத்தூர்க் கோவிலில் பிரமோற்சவம்.

 

149. கார்த்திகை பூசையும் மாவிளக்கும்.

 

150. பூசைச் சாப்பாடு.டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க.

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் )சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும்ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்.

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திருஎம்..எம்ராமசாமி செட்டியார் .ஒருசகாப்தம்.

10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம்இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம்தோழியில் ) 

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமானசமையல் குறிப்புக்கள்

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம் 

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்

5 கருத்துகள்:

 1. அழகான வீடு. பராமரிப்பது தான் கடினம் இல்லையா.

  பதிலளிநீக்கு
 2. வணக்கம்
  ஒரு வரலாறு சொல்லும் விட்டை மிக தெளிவான விளக்கத்துடன் பதிவிட்டமைக்கு நன்றி

  பதிலளிநீக்கு
 3. செட்டி நாட்டு அழகிய வீடு.

  பதிலளிநீக்கு
 4. ஆம் வெங்கட் சகோ

  நன்றி டிடி சகோ

  நன்றி கவிஞர் ரூபன்

  நன்றி மாதேவி

  வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
  என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

  பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...