எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 5 மே, 2017

வெள்ளையர்களுக்குச் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய ஜான்சி ராணி லெக்ஷ்மி பாய் :-

1857  ஆம் ஆண்டு மே மாதம் மீரட் கிளர்ச்சி. ( சிப்பாய்க் கலகம் )

வெள்ளையர்களுக்குச் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய ஜான்சி ராணி லெக்ஷ்மி பாய் :-2 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...