எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

ஞாயிறு, 4 அக்டோபர், 2015

வீடு எரிகிறது.:-26. 4. 86.

17. வீடு எரிகிறது.:-

எரியூட்டப்படுகின்றன
நமது சுயங்கள்

பற்றியெரியும்
சட்டங்களாய்
நமது கனவுகள்


நிகழ்வில் உடையும்
ஓடுகளாய்
நமது இறந்தகாலம்.

ஊரெல்லாம்
வேடிக்கை பார்க்க
சிதறிச் சரியும்
நமது கோட்டைகள்.

நீரூற்றி
அவிக்கப்பட்டுக் கிடக்கும்
கரிக்கட்டைகளாய்
மனசுச்சவம் பொதித்த
மயானங்களாய்
சிறுத்துக் கிடக்கும்
நமது சுயங்கள்.4 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...