எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

சனி, 17 அக்டோபர், 2015

துணிகள்.28. 4. 86.

19. துணிகள்
துணிகள்
துவைபடுவதற்காய்


ஆற்றங்கரை
மண்ணிலும்
மேட்டிலும்
நாணல்களிலும்
துணிகள்

காலத்தண்ணீர்
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.

துணிகளைப் பிழியும்
வண்ணான்

துணிகள் பிடித்து இருந்தும்
இளமைச் சாயங்கள்
நீருடன்
நீருடன்

வயதுகள் பற்றிக் கொள்ளும்
வெளுப்பை
வெளுப்பை.


4 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...