எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 20 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 291 - 300 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

 291.திருப்புகழ் - 82  l வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=40o-W2d8pe4


#திருப்புகழ்,  #வாதினையடர்ந்தவேல்விழியர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH, #VAATHINAIYADARNTHA, #THENAMMAILAKSHMANAN,292.திருப்புகழ் - 83 l திருமகள் உலாவும் இருபுய முராரி l  தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=8NLksEqoo3c


#திருப்புகழ், #திருமகள்உலாவும்இருபுயமுராரி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMAGAL #THENAMMAILAKSHMANAN, 293.திருப்புகழ் - 84  l நிலவில் மார னேறூதை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=UjztJL4qwu4


#திருப்புகழ், #நிலவில்மாரனேறூதை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #NILAVILMARA,  #THENAMMAILAKSHMANAN, 294.திருப்புகழ் - 85 l மனக பாட பாடீர l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=2EAgr0VBkK0


#திருப்புகழ், #மனகபாடபாடீர, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #MANAGAPADA, #THENAMMAILAKSHMANAN,295.விநாயகர் வழிபாடு l உதிரிப் பாடல்கள் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=9PAB3E0z-HY


#விநாயகர்வழிபாடு, #உதிரிப்பாடல்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#VINAYAGARVAZHIPADU, #UTHIRIPPOOKKAL, #THENAMMAILAKSHMANAN, 


 

296.திருப்புகழ் - 86 l அதல சேடனாராட அகில l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=COP2RpK4EO8


#திருப்புகழ், #அதலசேடனாராடஅகில, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ATHALASEDANARADA, #THENAMMAILAKHMANAN, 297.திருப்புகழ் - 87 l குருதி மூளை யூனாறு l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=yixff_J5EZo


#திருப்புகழ், #குருதிமூளையூனாறு, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KURUTHIMOOLAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,298.திருப்புகழ் - 88 l தண்டையணி வெண்டையங் கிண்கிணி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=f0EusN6uuKg


#திருப்புகழ், #தண்டையணிவெண்டையங்கிண்கிணி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THANDAYANI, #THENAMMAILAKSHMANAN,299.திருப்புகழ் - 89 l ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=FF8vKmeYnAQ


#திருப்புகழ், #ஆறுமுகம்ஆறுமுகம்ஆறுமுகம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ARUMUGAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 300.திருப்புகழ் - 90 l ஞானங்கொள் பொறிகள் கூடி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=TbyrEksXn60


#திருப்புகழ், #ஞானங்கொள்பொறிகள்கூடி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #GNANGOLPORIGAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...