எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 5 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 221 -230 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

221.திருப்புகழ் - 15 l பக்தியால் யானுனைப் பலகாலும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/Dt6KN5iMuX4


#திருப்புகழ் #பக்தியால்யானுனைப்பலகாலும் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZ #BAKTHIYALYAANUNAIPPALAKALUM #THENAMMAILAKSHMANAN222.திருப்புகழ் 16 l அல்லில் நேருமி அதுதானும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=f0nN4XIC8S0


#திருப்புகழ்  #அல்லில்நேருமிஅதுதானும்  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #ALLILNERUMIAATHUTHANUM #THENAMMAILAKSMANAN223.திருப்புகழ் 17 l மருமல்லி யார்குழலின் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Cl6SqeJXFvU


#திருப்புகழ் #மருமல்லியார்குழலின் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #MARUMALLIYARKULALIN #THENAMMAILAKSHMANAN224.திருப்புகழ் 18 l துள்ளுமத வேள்கைக் கணையாலே l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=gvj4IVnEK-c


#திருப்புகழ் #துள்ளுமதவேள்கைக்கணையாலே #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #THULLUMATHAVELKAIKKANAIYALEE #THENAMMAILAKSHMANAN 225.திருப்புகழ் 19 l நீலங்கொள் மேகத்தின் மயில்மீதே l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=5BeWRH0o0z8


#திருப்புகழ் #நீலங்கொள்மேகத்தின்மயில்மீதே #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #NEELANGOLMEGATHINMAYILMEETHEY #THENAMMAILAKSHMANAN226.திருப்புகழ் - 20 l மன்றலங் கொந்துமிசை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=vTYqUv6zg-E


#திருப்புகழ் #மன்றலங்கொந்துமிசை #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #MANDRALANGONTHUMISAI #THENAMMAILAKSHMANAN227.திருப்புகழ் - 21 l பாதிமதி நதி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=e823a29fNAk


#திருப்புகழ்  #பாதிமதிநதி #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #PATHIMATHINATHI #THENAMMAILAKSHMANAN228.திருப்புகழ் - 22 l தேனுந்து முக்கனிகள் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=OTl1wAb4CLk


#திருப்புகழ்  #தேனுந்துமுக்கனிகள் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #THENUNTHUMUKKANIGAL #THENAMMAILAKSHMANAN 229.திருப்புகழ் - 23 l ஐங்கரனை யொத்தமனம் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=68Bjzr6bgxo


#திருப்புகழ் #ஐங்கரனையொத்தமனம் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #ANIGARANAIYOTHAMANAM #THENAMMAILAKSHMANAN 230.திருப்புகழ் 24  l கண்டுமொழி கொம்பு l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=ElkI-x-aBIA


#திருப்புகழ்  #கண்டுமொழிகொம்பு #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #KANDUMOZHIKOMBU #THENAMMAILAKSHMANAN


1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...