எனது இருபது நூல்கள்

எனது இருபது நூல்கள்
எனது இருபது நூல்கள்

செவ்வாய், 13 செப்டம்பர், 2022

யூ டியூபில் 261 - 270 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

 261.திருப்புகழ் -  55 l பிறவியான சடமிரங்கி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=MvQfrBJnZOk


#திருப்புகழ், #பிறவியானசடமிரங்கி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PIRAVIYANASADAMIRANGI #THENAMMAILAKSHMANAN,262.திருப்புகழ் - 56  l ஒருபது மிருபது அறுபது l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5VqT-0mC0


#திருப்புகழ், #ஒருபதுமிருபதுஅறுபது, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH #ORUBATHUMIRUPATHUARUPATHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,263.திருப்புகழ் - 57 l அரகர சிவனரி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=mHQ1Vab3Rhc


#திருப்புகழ், #அரகரசிவனரி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ARAGARASIVANARI, #THENAMMAILAKSHMANAN,264.திருப்புகழ் - 58  l இருப்பவல் திருப்புகழ் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=yRw8iKAY8Ok


#திருப்புகழ், #இருப்பவல்திருப்புகழ், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #IRUPAVALTHIRUPPUGAZH, #THENAMMAILAKSHMANAN,265.திருப்புகழ் - 59 கலகலனெச் சில கலைகள் தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=7b-ME3Latwg


#திருப்புகழ், #கலகலனெச்சிலகலைகள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KALAKALANECHSILAKALAIGAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,266.திருப்புகழ் - 60 l அல்லி விழியாலும் முல்லை நகையாலும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Kfk8KftAVwc


#திருப்புகழ், #அல்லிவிழியாலும்முல்லைநகையாலும், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ALLIVIZHIYALUM, #THENAMMAILAKSHMANAN,267.சோழம்பட்டி ஸ்ரீ பழனி விநாயகர் துதி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/VuTFX7432GU


#சோழம்பட்டிஸ்ரீபழனிவிநாயகர்துதி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SOZHAMPATTISRIPALANIVINAYAGARTHUTHI, #THENAMMAILAKSHMANAN,268.திருப்புகழ் - 61 l அல்லச லடைந்த வில்லட l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=lz3m_u0AlFI


#திருப்புகழ், #அல்லசலடைந்தவில்லட, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ALLASALADAINTHA, #THENAMMAILAKSHMANAN,269.விநாயகர் பாடல் l உள்ளமதில் நலங்கூட l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=DGcJ6nv-jv4


#விநாயகர்பாடல், #உள்ளமதில்நலங்கூட, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#VINAYAGARPADAL, #ULLAMATHILNALANGOODA, #THENAMMAILAKSHMANAN,270.திருவாசகம் l திருச்சதகம் l  ஆத்மசுத்தி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=g8Ys7_hHuaQ


#திருவாசகம், #திருச்சதகம், #ஆத்மசுத்தி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUVASAGAM, #THIRUCHATHAGAM, #AATHMASUTHI, #THENAMMAILAKSHMANAN,

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...