எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 21 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 301 - 310 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

 301.திருப்புகழ் - 91 l நிலையாத சமுத்திரமான l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=AGlC25FO8nE


#திருப்புகழ், #நிலையாதசமுத்திரமான,#தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #NILAIYATHASAMUTHIRAMANA, #THENAMMAILAKSHMANAN,


 

302.திருப்புகழ் - 92  l குடிவாழ்க்கை அன்னை மனையாட்டி பிள்ளை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=U8l2HJipDlg


#திருப்புகழ், #குடிவாழ்க்கைஅன்னைமனையாட்டிபிள்ளை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KUDIVAZHKKAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,303.திருப்புகழ் - 93 l வேதவெற்பிலே புனத்தில் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=8X4bo2YM-G0


#திருப்புகழ், #வேதவெற்பிலேபுனத்தில், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VEDHAVERPILEY, #THENAMMAILAKSHMANAN, 304.திருப்புகழ் - 94 l ஆதிமகமாயி அம்பை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=1rJ9i1NnvHM


#திருப்புகழ், #ஆதிமகமாயிஅம்பை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #AADHIMAGAMAYI, #THENAMMAILAKSHMANAN, 305.திருப்புகழ் - 95 l நாடா பிறப்பும் முடியாதோ l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=e6df81Vg51U


#திருப்புகழ், #நாடாபிறப்பும்முடியாதோ, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #NADAPIRAPPUM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 306.திருப்புகழ் - 96 l நாவேறு பாமணத்த l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=gAnTzKQbhU0


#திருப்புகழ், #நாவேறுபாமணத்த, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #NAVERUPAMANATHA, #THENAMMAILAKSHMANAN, 307.திருப்புகழ் -97 l அறமிலாவதி பாதக l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=MYtsTMK1y0Y


#திருப்புகழ், #அறமிலாவதிபாதக, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ARAMILLATHAVATHI, #THENAMMAILAKSHMANAN,308.திருப்புகழ் - 98 l பரவு நெடுங்கதிர் உலகில் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=TF56CdXD6iQ


#திருப்புகழ், #பரவுநெடுங்கதிர்உலகில், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PARAVUNEDUNGATHIR, #THENAMMAILAKSHMANAN,309.திருப்புகழ் - 99 l பகரு முத்தமிழ் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=eMfzHO2icoM


#திருப்புகழ், #பகருமுத்தமிழ், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PAKARUMUTHAMIZH, #THENAMMAILAKSHMANAN, 310.திருப்புகழ் - 100 l மாலையில் வந்து மாலை வழங்கு l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=ZA99hReh0H0


#திருப்புகழ், #மாலையில்வந்துமாலைவழங்கு, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #MALAIYILVANTHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,  

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...