எனது இருபது நூல்கள்

எனது இருபது நூல்கள்
எனது இருபது நூல்கள்

திங்கள், 12 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 251 - 260 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

 251.திருப்புகழ் - 45 l கூர்வேல் பழித்த விழியாலே l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=SoYEbUcKQS4


#திருப்புகழ், #கூர்வேல்பழித்தவிழியாலே, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH, #KOORVEL, #THENAMMAILAKSHMANAN,252.திருப்புகழ் - 46  l குசமாகி யாருமலை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்


https://www.youtube.com/watch?v=udHzC5Y_Bj4


#திருப்புகழ்,  #குசமாகியாருமலை #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KUSAMAGIYARUMALAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,253.திருப்புகழ் - 47 lசொருபப் பிரகாச l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=XcHa3cnEb0Q


#திருப்புகழ், #சொருபப்பிரகாச, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SORUBAPIRAKASA, #THENAMMAILAKSHMANAN,254.திருப்புகழ் - 48 l கரிய பெரிய எருமை கடவு l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=zM7njySor4w


#திருப்புகழ், #கரியபெரியஎருமைகடவு, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH #KARIYAPERIYAERUMAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,255.திருப்புகழ் - 49 l தமரு மமரு மனையு மினிய l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=HF5DL71uWkk


#திருப்புகழ், #தமருமமருமனையுமினிய, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH, #THAMARUMARUMA, #THENAMMAILAKSHMANAN,256.திருப்புகழ் - 50 l திமிர உததி அனைய l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=KGXwcHFty-M


#திருப்புகழ், #திமிரஉததிஅனைய, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH, #THIMIRAUTHATHI, #THENAMMAILAKSHMANAN,257.திருப்புகழ் - 51 l சொரியு முகிலைப் பதும நிதியைத் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=pCAhLiMDi-g


#திருப்புகழ், #சொரியுமுகிலைப்பதுமநிதியைத், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SORIYUMUGILAI #THENAMMAILAKSHMANAN,258.திருப்புகழ் - 52  l கடலை பொரியவரை பலகனி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=MCUvM0ePHOk


#திருப்புகழ், #கடலைபொரியவரைபலகனி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KADALAIPORIAVARAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,259.திருப்புகழ் - 53  l எனையடைந்த குட்டம் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=b3bhQxmPjtg


#திருப்புகழ், #எனையடைந்தகுட்டம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ENAIYADAINTHAKUTTAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,260.திருப்புகழ் - 54  l சரணகம லாலயத்தை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=N2fUocUU4hg


#திருப்புகழ், #சரணகமலாலயத்தை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SARANAKAMALALAYATHAI, #THENAMMAILAKSHMANAN, 

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...