எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 7 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 231 - 240 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

 231.திருப்புகழ் - 25 l கொங்கைகள் குலுங்கவளை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=iZJZw7FQu-I


#திருப்புகழ்  #கொங்கைகள்குலுங்கவளை #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #KONGAIKALKULUNGAVALAI #THENAMMAILAKSHMANAN232.திருப்புகழ் - 26 l ஆதிமுதனாளி னென்றன் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=8Z5XIOPNJzg


#திருப்புகழ்  #ஆதிமுதனாளினென்றன்  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH  #AADHIMUTHANALILNENDRAN #THENAMMAILAKSHMANAN 233.திருப்புகழ் - 27 l சாலநெடு நாள்மடந்தை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=lW86mvr9UQo


#திருப்புகழ்  #சாலநெடுநாள்மடந்தை #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #SALANEDUNAALMADANTHAI #THENAMMAILAKSHMANAN234.திருப்புகழ் - 28 எத்தனை கலாதி சித்தம் தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=t7LhhO26l3E


#திருப்புகழ் #எத்தனைகலாதிசித்தம் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

#THIRUPPUGAZH #ETHTHANAIKALATHISIDDHAM #THENAMMAILAKSHMANAN 235.திருப்புகழ் - 29 l எந்தன் சடலங்கம்பட l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=FbABuUF6L7k


#திருப்புகழ், #எந்தன்சடலங்கம்பட, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ENTHANSADDALANGAMPADA #THENAMMAILAKSHMANAN,236.திருப்புகழ் - 30 l பட்டுமணி கச்சிறுக l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=3BfH1XB-Ynw


#திருப்புகழ், #பட்டுமணிகச்சிறுக, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PATTUMANIKACHIRUGA, #THENAMMAILAKSHMANAN,237.திருப்புகழ் - 31 l முத்துநவ ரத்னமணி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Ts-ElPdxRM8


#திருப்புகழ்,  #முத்துநவரத்னமணி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #MUTHUNAVARATHNAMANI, #THENAMMAILAKSHMANAN,238.திருப்புகழ் - 32  l விந்ததினூறி வந்தது காயம் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=lTnphESBRBc


#திருப்புகழ், #விந்ததினூறிவந்ததுகாயம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VINTHATHINOORIVANTHATHUKAYAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,239.திருப்புகழ் - 33 l குமரகுருபர முருகசரவண l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=h1P9brZJ4TU


#திருப்புகழ்,  #குமரகுருபரமுருகசரவண, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KUMARAGURUPARAMURUGASARAVANA, #THENAMMAILAKSHMANAN,240.திருப்புகழ் - 34 l எனக்கென யாவும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=8HWsTX0TjsE


#திருப்புகழ்,  #எனக்கெனயாவும் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ENAKKENAYAVUM, #THENAMMAILAKSHMANAN,

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...