எனது இருபது நூல்கள்

எனது இருபது நூல்கள்
எனது இருபது நூல்கள்

வியாழன், 8 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 241 - 250 பாடல்கள். திருப்புகழ்

 241.திருப்புகழ் - 35 l இருவினை அஞ்ச வருவினை கெஞ்ச l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=FMXtcVyxqe8


#திருப்புகழ்,  #இருவினைஅஞ்சவருவினைகெஞ்ச, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #IRUVINAIANJA, #THENAMMAILAKSHMANAN,242.திருப்புகழ் - 36  l அகரமுமாகி அதிபனுமாகி l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=yEQh9I4scWY


#திருப்புகழ், #அகரமுமாகிஅதிபனுமாகி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #AGARAMUMAGI, #THENAMMAILAKSHMANAN,243.திருப்புகழ் - 37 l எருவாய் கருவாய் தனிலே l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=cmqY1iOJXi8


#திருப்புகழ்,  #எருவாய்கருவாய்தனிலே, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ERUVAYKARUVAY, #THENAMMAILAKSHMANAN,244.திருப்புகழ் - 38 l விதிபோலுமுந்த விழியாலும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Cwf6BWbD4kU


#திருப்புகழ்,  #விதிபோலுமுந்தவிழியாலும், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VIDHIPOLUMUNTHA, #THENAMMAILAKSHMANAN,245.திருப்புகழ் - 39 l அன்பாக வந்து உன்தாள் பணிந்து  l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Iwmc6TP0whg


#திருப்புகழ்,  #அன்பாகவந்துஉன்தாள்பணிந்து,  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ANBAGAVANTHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,
246.திருப்புகழ் - 40 l பந்தாடியங்கை l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்


#திருப்புகழ்,  #பந்தாடியங்கை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PANTHADIYANGAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,
247.திருப்புகழ் - 41 l என்னால் பிறக்கவும் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்


#திருப்புகழ், #என்னால்பிறக்கவும், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ENNALPIRAKKAVUM, #THENAMMAILAKSHMANAN,
248.திருப்புகழ் - 42 l சிவனார் மனங்குளிர உபதேச l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்#திருப்புகழ், #சிவனார்மனங்குளிரஉபதேச, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH #SIVANARMANANGULIRA #THENAMMAILAKSHMANAN,
249.திருப்புகழ் - 43 l சிவஞான புண்டரிக மலர்மாதுடன் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்#திருப்புகழ், #சிவஞானபுண்டரிகமலர்மாதுடன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SIVAGNANA, #THENAMMAILAKSHMANAN,
250.திருப்புகழ் - 44 l அண்டர்பதி குடியேற l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்#திருப்புகழ்,  #அண்டர்பதிகுடியேற, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #ANDARPATHIKUDIYERA, #THENAMMAILAKSHMANAN,

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...