எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 19 செப்டம்பர், 2022

யூ ட்யூபில் 281 - 290 வீடியோக்கள். திருப்புகழ்

281.திருப்புகழ் - 72 l கூர்வாய் நாராய் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=J3R891L89Os


#திருப்புகழ், #கூர்வாய்நாராய், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KOORVAYNARAY, #THENAMMAILAKSHMANAN,282.திருப்புகழ் - 73 l பாலோ தேனோ பாகோ l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=hLAvjLt-I8g


#திருப்புகழ்,  #பாலோதேனோபாகோ,#தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #PALOTHENOPAGO, #THENAMMAILAKSHMANAN,283.திருப்புகழ் - 74 l ஊனே தானா யோயோ l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=A4_BbeFSiHE


#திருப்புகழ், #ஊனேதானாயோயோ, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPUGAZH, #UNEYTHANAYOYO, #THENAMMAILAKSHMANAN, 284.திருப்புகழ் - 75 l சாவா மூவா வேளே போல்வாய் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=eMO_Hqdcfx4


,#திருப்புகழ், #சாவாமூவாவேளேபோல்வாய்,  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #SAVAMOOVA, #THENAMMAILAKSHMANAN,285.திருப்புகழ் - 76. l நாராலே தோல் நீராலேயாம் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=_-pf8cfSSY4


#திருப்புகழ்,  #நாராலேதோல்நீராலேயாம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #NARALEYAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,  286.திருப்புகழ் - 77 l மாதா வோடே மாமா னானோர் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=IZK3WN7tokU


#திருப்புகழ்,  #மாதாவோடேமாமானானோர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #MATHAVODEYMAMANANOR,  #THENAMMAILAKSHMANAN,287.திருப்புகழ் - 78 l வாராய் பேதாய் கேளாய் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=UinBpvScEn0


#திருப்புகழ், #வாராய்பேதாய்கேளாய், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VARAYPETHAY, #THENAMMAILAKSHMANAN,


 

288.திருப்புகழ் - 79 l வாதந் தலைவலி சூலம் l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=d-_DxJLFzrk


#திருப்புகழ், #வாதந்தலைவலிசூலம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VATHANTHALAIVALI, #THENAMMAILAKSHMANAN,289.திருப்புகழ் - 80 l விறல்மாறணைந்து மலர்வாளி சிந்த l தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=aBGdW3TC01I


#திருப்புகழ், #விறல்மாறணைந்துமலர்வாளிசிந்த, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #VIRALMARANAINTHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,290.திருப்புகழ் - 81 l கரிய முகில் போலும் இருள் அளக பார l  தேனம்மை லெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=sazsKI7hUU8


#திருப்புகழ், #கரியமுகில்போலும்இருள்அளகபார, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #KARIYYAMUGILPOLUM, #THENAMMAILAKSHMANAN,


1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...