எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

சனி, 10 டிசம்பர், 2016

காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு, அந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும்.

561. சேயத்தக்கன இருக்கா - திருமணம் செய்யத் தகுந்த வயதில்/பக்குவத்தில் இருக்கா எனப் பெண்ணைக் குறிப்பிடுவது.

562. ஒணரவைக்கணும் - உலரவைத்தல். துணி அல்லது வற்றல் வரளியை உலர/காயவைப்பதைக் குறிக்கிறது.

563. சீமைச் சமத்தி - கெட்டிச் சமத்தி.மிகத் திறமையான பெண்களை சீமைச் சமத்தி என்பார்கள். அவ சீமைச்சமத்தி . அம்புட்டையும் வித்துப்புட்டு வந்திருவா எனச் சொல்வதுண்டு.

564. அம்புட்டு, ஒம்புட்டு, எம்புட்டு = அம்புட்டு - அவ்வளவு, எம்புட்டு - என்னுடையது, ஒம்புட்டு - உன்னுடையது.

565. அவுகவுட்டு ,எவுகவுட்டு,இவுகவுட்டு = அவகவுட்டு - அவர்களுடையது, எவுகவுட்டு - எவர்களுடையது, இவுகவுட்டு - இவர்களுடையது. ( சார்ந்தது )


566. அந்தப் பக்கட்டும் இந்தப் பக்கட்டும். - அந்தப் பக்கம் & இந்தப் பக்கம்.

என்னப்பச்சி/என்னாத்தா ஊர்ப் பக்கட்டு/கோயில் பக்கட்டு/ வீட்டுப் பக்கட்டு ஆளைக் காணோம் என ஒருவரைப் பார்த்து வினவுவது உண்டு.

567. எதவான - சுமாரான ( அவுக எதவான வீடு - எளிமையானவர்கள் )

568. எதவாக - பக்குவமாக ( சமைக்கும்போது எதவாகப் பார்த்து எடுக்கும்படி சொல்வதுண்டு. குழந்தைகளை எதவாகக் கையாளவும் சொல்வதுண்டு ) எளிமையாக இருக்கும்படியும் அறிவுறுத்துவது உண்டு.

569. மருக்க.  - திரும்ப. மருக்க ஒருக்கா - திரும்ப ஒரு தரம்.

570. கொஞ்சினியூண்டு.- கொஞ்சம் போல். மிகச் சிறிய அளவு.

571. திறக்கி விடுறது.- சமையலில் திறக்கி விடுதல் செட்டிநாட்டு சமையல் சுவைக்குக் காரணம். முக்கால் வாசி சமையலில் எண்ணெய் ஊற்றித் தாளித்து நன்கு திறக்கி விடுவார்கள். ( வதக்கி வேகவைத்தல் )

572. ஒறங்குவது- தூங்குவது.

573. காங்கை அடித்தல்.  - உடம்பு சுட்டுக் கிடப்பது. காய்ச்சல் அடித்தது போல சுடுவதைச் சொல்வது.

574. பொட்டல்- மைதானம். மகர்நோன்புப் பொட்டல், செஞ்சைப் பொட்டல் காரைக்குடியின் பிரபல பொட்டல்கள்

575. பணியாரம்- வெள்ளைப் பணியாரம், குழிப்பணியாரம், பால் பணியாரம் , மசாலாப்பணியாரம், என பணியார லிஸ்ட் அதிகம்.

576. ஒக்கல் - கம்புக்கூட்டில்/கக்கத்தில் பொம்மையைத் தூக்கித் திரியும் குழந்தைபோல ஒருவரை விடாமல் பிடித்துக் கொண்டிருப்பவரை ஒக்கல்லதான் வைச்சிக்கிட்டு இருக்கா என்பார்கள்.

577. காடிக்கஞ்சி, வடிச்ச கஞ்சி, நேத்தைக் கஞ்சி, சுண்டக்குழம்பு. - காடிக் கஞ்சி - புளித்த கஞ்சி, வடிச்ச கஞ்சி - சோறு வடித்த கஞ்சி, நேத்தைக் கஞ்சி - நேற்று வடித்த சாதத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி வைத்து உபயோகிப்பது/பழைய கஞ்சி, சுண்டக்குழம்பு - சாதம் மோர் உப்பு  தவிர முதல்நாள் சமைத்து மீந்த எல்லாவற்றையும் போட்டு  ஒன்றாக்கிக் கொதிக்க வைப்பது சுண்டைக் குழம்பு எனப்படும்.

578. மாராப்பு- மேல் சேலை. முந்தானை. முந்தி.

579. ஒருவடியா- ஒரு வழியாக

580. சத்த/சத்த நேரம்.- கொஞ்சம்/கொஞ்ச நேரம் - சிறிது நேரம்.

டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க. 

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு. 

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும். 

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள். பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்- பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும். அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள். சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள். சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1
 
15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம் - 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள். கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும் தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11.


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12.

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13.

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான், பட்டுக் கிடப்பான், அரசாளுவ . !!!

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியா மகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு ) கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டை கட்டுதலும். 

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல். 

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும் சூள்பிடியும்/சூப்டியும். 

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும் கொப்பி கொட்டலும். 

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்..

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும். 

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணி அண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணைய”ர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன் கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரை நாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப் பொட்டித் தகரங்களும். 

50. கோவிலூர் மியூசியம்.

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள். சமத்தியும் ராராட்டும், இங்காவும் ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள். அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.

55. பேரனுண்டா.. பேரன் பிறந்திருக்கிறானே.டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க. 

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் ) சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும், ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திரு. எம்.ஏ.எம். ராமசாமி செட்டியார் .ஒரு சகாப்தம்.
 
10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம், இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம் தோழியில் )

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமான சமையல் குறிப்புக்கள்.

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம்

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர் 
 
 

6 கருத்துகள்:

 1. சில சொற்களை நண்பர்கள் மூலமாகக் கேள்விப்பட்டுள்ளேன். பல சொற்களை தற்போது அறிந்தேன். நன்றி.

  பதிலளிநீக்கு
 2. பதிவை முழுவதுமாகப் படித்ததும் இந்தப்பதிவர் ‘சீமைச் சமத்தி - கெட்டிச் சமத்தி’யாகத்தான் இருக்கணும் என நினைத்துக் கொண்டேன். :)))))

  பாராட்டுகள். வாழ்த்துகள்.

  பதிலளிநீக்கு
 3. நன்றி ஜம்பு சார்

  நன்றி விஜிகே சார். அட .. அஹா ! என்ன சொல்றதுன்னு தெரில. :)

  நன்றி வெங்கட் சகோ

  நன்றி ஜெயக்குமார் சகோ

  பதிலளிநீக்கு
 4. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும்.!
  என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும்.!

  பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...