எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 14 டிசம்பர், 2016

பொருட்காட்சி :-


பொருட்காட்சி :-

குட்டிப்பாப்பா குட்டிப்பாப்பா எங்கேபோறீங்க
பொருட்காட்சித் திடலுக்குத்தான் போகுறேனுங்க.

பொருட்காட்சித் திடலுக்குப்போய் என்னசெய்வீங்க
ராட்டினத்தில்ஏறி உலகைச்சுத்திப் பார்க்கப்போறேங்க

ராட்டினத்தில் சுத்தியபின் என்னசெய்வீங்க
பலூன்பொம்மை பஞ்சுமிட்டாய் வாங்கப்போறேங்க.

பஞ்சுமிட்டாய் தின்னபின்னே என்னசெய்வீங்க
பஃபூன்மாமா பல்டிஅடிப்பதை பார்த்துச்சிரிப்பேங்க.

பல்டிஅடிப்பதை பார்த்தபின்னே எங்கேபோவீங்க
குட்டியானை, சிங்கவித்தை பார்த்துரசிப்பேங்க.

அம்மாகையைப் பிடித்துக்கொண்டு சென்றுவாருங்க
அழகாய்ப்பொருட் காட்சித்திடலை ரசித்துவாருங்க


3 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...