எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 23 ஜூன், 2023

யூ ட்யூபில் 1611 - 1620 வீடியோக்கள். கோலங்கள்.

1611.கோலங்கள் - 221 l சித்திரா பௌர்ணமி l நரசிம்ம ஜெயந்தி l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=tJ9hAUrwH70


#கோலங்கள், #சித்திராபௌர்ணமி, #நரசிம்மஜெயந்தி #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #CHITRAPOURNAMI, #NARASIMMAJAYANTHI, #THENAMMAILAKSHMANAN,1612.கோலங்கள் - 222 l தமிழ்ப் புத்தாண்டு l ராமநவமி l நரசிம்ம ஜெயந்தி l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=ccEOsny9sXo


#கோலங்கள், #தமிழ்ப்புத்தாண்டு, #ராமநவமி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #TAMILNEWYEAR,#RAMANAVAMI, #THENAMMAILAKSHMANAN,1613.கோலங்கள் - 223 l தமிழ்ப் புத்தாண்டு l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/CKoqGnI_JUg


#கோலங்கள், #தமிழ்ப்புத்தாண்டு, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #TAMILNEWYEAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1614.கோலங்கள் - 224 l கல்யாணக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=tTEzEB80QCI


#கோலங்கள், #கல்யாணக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #KALYANAKOLANGAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,1615.கோலங்கள் - 225 l சிவா விஷ்ணு கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=TVUF2K_cplc


#கோலங்கள், #சிவாவிஷ்ணுகோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #SIVAVISHNU, #THENAMMAILAKSHMANAN,1616.கோலங்கள் - 226 l மகான்கள் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/YbhfYYPYkFA


#கோலங்கள், #மகான்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #MAHANGAL, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1617.கோலங்கள் - 227 l பரிகாரக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=gu16QmwnPQo


#கோலங்கள், #பரிகாரக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #PARIHARAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1618.கோலங்கள் - 228 l வைகாசி விசாகம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=cK4tY1Ea5is


#கோலங்கள், #வைகாசிவிசாகம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #VAIKASIVISAKAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1619.கோலங்கள் - 229 l ஆடிமாத கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=h7TtSYs6gqo


#கோலங்கள், #ஆடிமாதகோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #AADIMATHAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1620.கோலங்கள் - 230 l மகான்கள்  கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=4SgpPpzRr5M


#கோலங்கள், #மகான்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #MAHANGAL, #THENAMMAILAKSHMANAN, 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...