எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வியாழன், 2 மார்ச், 2023

யூ ட்யூபில் 1071 - 1080 வீடியோக்கள்.

 1071.நாட்டமுள்ள நந்தி l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=v94GLP66iRo


#நந்தி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#NANDHI, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1072.சாமியே சரணம் ஐயப்பா l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=xBqmHgf8sLw


#சாமியேசரணம், #ஐயப்பா,  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SAMIYESARANAM, #AIYYAPPA, #THENAMMAILAKSHMANAN,

 1073.குமரேச சதகம் - 52 l  இதினும் இது நன்று என்பவை l குருபாத தேசிகர்  l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/x4FlOakHlI0


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1074.குமரேச சதகம் - 53 l பல கூடினும் ஒன்றிற்கு ஈடாகாதவை l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/_ACZG5TnffQ


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1075.குமரேச சதகம் - 54 l அருமையறிதல் l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/eZVIbo9R-e4


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1076.குமரேச சதகம் - 55 l தீச்சார்பால் பயன்படாதவை l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/O8S6dmx1gKE


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1077.குமரேச சதகம் - 56 l  வேசியர் நினைவு l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/-mak7ix2Bxg


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1078.குமரேச சதகம் - 57 l  கலிகாலக் கொடுமை l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/878u1cqFZ7w


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1079.வியாழன் போற்றி l திருமணம், குழந்தைப்பேறு, தொழிலில் லாபம் பெற l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Ezfr8YSJgh4


#வியாழன், #குருபகவான், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#VIYAZHAN, #GURUBAGAVAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1080.குமரேச சதகம் - 58 l  அவரவர்க்கு உரியவை l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/hv3rKVcO6Ic


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...