எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 21 மார்ச், 2023

யூ ட்யூபில் 1141 - 1150 வீடியோக்கள்.

1141.குமரேச சதகம் - 67 l திருவருட்சிறப்பு l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/4NOl-c7I0ww


#குமரேசசதகம், #திருவருட்சிறப்பு, #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன் 

#KUMARASASATHAGAM, ##GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1142.திருச்செந்தூர் ஜெயந்திநாதா l  முத்துசபாரெத்தினம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Y6hcgNmCehM


#திருச்செந்தூர், #ஜெயந்திநாதா, #முத்துசபாரெத்தினம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUCHENDUR, #JAYANTHINATHA, #MUTHUSABARATHINAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1143.குமரேச சதகம் - 68 l  நட்புநிலை l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/hMTenXJdF2Y


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன் 

#KUMARASASATHAGAM, ##GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1144.கணநாதர் துதி l  பழனியப்பன் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/-Q66KgmBM6w


#கணநாதர்துதி, #பழனியப்பன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#GANANATHARTHUTHI, #PALANIAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1145.குமரேச சதகம் - 69 l காலம் அறிதல் l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/NvD1c4xOqPE


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன் 

#KUMARASASATHAGAM, ##GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1146.பஜனை செய்வோம் l ஐயப்பன் l  பாடல் தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=N2VRMii9OpA


#பஜனைசெய்வோம், #ஐயப்பன்பாடல், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#BAJANAI, #AIYYAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN 1147.பஜனை செய்வோம் -2 l ஐயப்பன் பாடல் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=0ELpV0FaWCo


#பஜனைசெய்வோம், #ஐயப்பன்பாடல், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#BAJANAI, #AIYYAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1148.குமரேச சதகம் - 70 l இடம் அறிதல் l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/v7xANb_3mDs


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன் 

#KUMARASASATHAGAM, ##GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1149.குமரேச சதகம் - 71 l  யாக்கை நிலையாமை l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/0Wy5JsJdRdA


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன் 

#KUMARASASATHAGAM, ##GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1150.கந்தன் அருட்கவசம் l பழனியப்பன் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=D-X_enPMZI0


#கந்தன்அருட்கவசம், #பழனியப்பன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KANDANARUTKAVASAM, #PALANIAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...