எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 7 மார்ச், 2023

யூ ட்யூபில் 1081 - 1090 வீடியோக்கள்.

1081.குமரேச சதகம் - 59 l பண்பினாலே பெருமை l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/gGUaVzL3vlI


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1082.குமரேச சதகம் - 60 l  செய்யத் தகாதவை l குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/z05EKYqpHgE


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1083.குமரேச சதகம் - 61 l நடுவு நிலைமை l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/LdEE_BRgLd4


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1084.வழிநடைச் சிந்து l ஐயப்பன் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=kdbdPw3akzU


#வழிநடைச்சிந்து, #ஐயப்பன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SINDHU, #AIYYAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1085.குமரேச சதகம் - 62 l  விருப்பு வெறுப்பால் வரு பயன் l குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/9GvNqEXqAe0


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1086.குமரேச சதகம் - 63 l  ஒன்றில்லாமையால் சிறவாதவை l குருபாத தேசிகர் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/s__2RyUwIMs


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1087.குமரேச சதகம் - 64 l  அளவுட முடியாதவை l  குருபாத் தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/T7vReE1TnE0


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1088.குமரேச சதகம் - 65 l  பிறன்மனை நயப்பார்க்கு உறுபயன் l  குருபாத தேசிகர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/9QDFGGWSqXI


#குமரேசசதகம், #குருபாததேசிகர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUMARASASATHAGAM, #GURUPADADESIKAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,1089.திருமுருகாற்றுப்படை l நக்கீரனார் l திருப்பரங்குன்றம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=gPeDC0JQYQM


#திருமுருகாற்றுப்படை, #நக்கீரனார், #திருப்பரங்குன்றம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUMURUGATRUPADAI, #NAKEERANAR, #THIRUPARANGUNDRAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1090.திருமுருகாற்றுப்படை l திருச்சீரலைவாய் l நக்கீரனார் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=TKYhbl3gtOE


#திருமுருகாற்றுப்படை, #திருச்சீரலைவாய், #நக்கீரனார், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUMURUGATRUPADAI, #THIRUCHEERALAIVAY, #NAKEERANAR, #THENAMMAILAKSHMANAN, 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...