எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 30 ஆகஸ்ட், 2023

யூ ட்யூபில் 1901 - 1910 வீடியோக்கள்

1901.கோலங்கள் - 251 l நவக்கிரகக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=kJNOjmv957s


#கோலங்கள், #நவக்கிரகக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #NAVAGRAHAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1902.கோலங்கள் - 252 l கிழமைக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=bt-O_Y3Pn8k


#கோலங்கள், #கிழமைக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #KILAMAIKOLAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1903.கோலங்கள் - 253 l 12 தமிழ் மாதக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=RKoPN6FkXwY


#கோலங்கள், #12தமிழ்மாதக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #12TAMILMONTHSKOLAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1904.கோலங்கள் - 254 l கிராமதெய்வம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=ZW88hGbUoBU


#கோலங்கள், #கிராமதெய்வம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #GRAMADEIVAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1905.கோலங்கள் - 255 l கிழமை/நவக்கிரகக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=8ZeDZvc6fXw


#கோலங்கள், #கிழமை/நவக்கிரகக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #NAVAGRAHAKOLAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1906.கோலங்கள் - 256 l 12 மாதங்கள் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=37mFcaUULjA


#கோலங்கள், #12 மாதங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #12MONTHS, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1907.கோலங்கள் - 257 l சர்வமங்கலக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=lJjW8obKvpg


#கோலங்கள், #சர்வமங்கலக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #SARVAMANGALAM,  #THENAMMAILAKSHMANAN,1908.கோலங்கள் - 258 l வரலெக்ஷ்மி விரதம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/gdJK4F9pFlY


#கோலங்கள், #வரலெக்ஷ்மிவிரதம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #VARALAKSHMIVIRATHAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1909.கோலங்கள் - 259 l சுபிட்சக்கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=xVhMfoqOWu4


#கோலங்கள், #சுபிட்சக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #SUBHITCHAKOLAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1910.கோலங்கள் - 260 l சுபிட்சக்கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Z8C1HS5h54c


#கோலங்கள், #சுபிட்சக்கோலங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #SUBHITCHAKOLAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...