எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 30 ஜனவரி, 2023

யூ ட்யூபில் 941 - 950 வீடியோக்கள்.

 941.திருப்புகழ் - 54 l  கந்தரந்தாதி - 15 l  திருப்புகழ் - 8 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/dkhWMbDpuIY


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,942.திருப்புகழ் - 55 l  கந்தரந்தாதி - 22 l  திருமுறை - 8 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/P1TMUgp5aAw


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,943.திருப்புகழ் - 56 l  கந்தரலங்காரம் - 25 l  திருமுறை - 8 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/Kc_-vZn_8bo


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,944.திருப்புகழ் - 57 l பழமுதிர்ச்சோலை l  திருமுறை - 6 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=G5QrLWiaFeQ


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,945.திருப்புகழ் - 58 l விராலிமலை l திருமுறை - 5 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=-nlzRrueYsY


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,946.திருப்புகழ் - 59 l  கந்தரந்தாதி - 2 l திருமுறை - 8 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/WNAzcd0znQI


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,947.திருப்புகழ் - 60 l பழமுதிர்ச்சோலை l  திருமுறை - 6 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=O2AH7kjNDF4


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,948.திருப்புகழ் - 61 l  கந்தரலங்காரம் - 26 l  திருமுறை - 8 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/peHIxKGZxME


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,949.திருப்புகழ் - 62 l சீர்பாத வகுப்பு l திருமுறை - 9 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=O_q4Ju_bE8I


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,950.திருப்புகழ் - 63 l  கந்தரந்தாதி - 5 l திருமுறை - 8 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/XXjC_aLcEx0


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...