எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 17 ஜனவரி, 2023

யூ ட்யூபில் 901 - 910 வீடியோக்கள்.

 901.திருப்புகழ் - 17 l ஸ்ரீமுஷ்ணம் l  திருமுறை - 7 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=vc8dHru3kEw


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN, 902.தெய்வானை அம்மையார் துதி l  திருப்புகழ் - 13 l கிரியாசக்தி l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=sCa-PsJDVL8


#தெய்வானைஅம்மையார்துதி, #திருப்புகழ், #கிரியாசக்தி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன் 

#DEIVANAIAMMAIYARTHUTHI, #THIRUPPUGAZH, #KIRIYASAKTHI, #THENAMMAILAKSHMANAN, 903.திருப்புகழ் - 19 l திருமுறை  - 7 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Dmdg3PDHUG8


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,904.திருப்புகழ் - 20 l  கந்தரந்தாதி - 18 l  திருமுறை - 8 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/WMWixoHfCrE


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,905.திருப்புகழ் - 21 l விராலிமலை l  திருமுறை - 5 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=zNO1gmUw1jc


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,906.திருப்புகழ் - 22 l திருப்பரங்குன்றம் l திருமுறை 1 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=p5vOLPsC1gI


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,907.திருப்புகழ் - 23 l பழனி l திருமுறை 3 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=qJW1bqNq3RA


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,908.திருப்புகழ் - 24 l கந்தரனுபூதி - 51 l திருமுறை 10 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/Lt5688X-Fbo


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,909.திருப்புகழ் - 25 l பவானி l  திருமுறை - 7 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=y3GDaO8A0zc


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,910.திருப்புகழ் - 26 l கந்தரனுபூதி - 1 l  திருமுறை - 10 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/Q29HNcJWqwM


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,

1 கருத்து:

  1. வலைப்பதிவர் ஒற்றுமை ஓங்கட்டும் !
    என்றும் நம்முள் வலிமை பெருகட்டும் !!

    பதிலளிநீக்கு

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...