எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

செவ்வாய், 31 ஜனவரி, 2023

யூ ட்யூபில் 951 - 960 வீடியோக்கள்

951.திருப்புகழ் - 64 l கந்தரந்தாதி - 11 l திருமுறை - 8 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/GdvuXwlmKos


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,952.திருப்புகழ் - 65 l கந்தரந்தாதி - 47 l திருமுறை - 8 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/w9XrWPWt9g4


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,953.திருப்புகழ் - 68 l சேவல் விருத்தம் - 1 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=mASp4FiYMbQ


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,954.திருப்புகழ் l சேவல் விருத்தம் - 9 l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Irl4GqgCNkc


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,955.திருப்புகழ் - 69 l பரிபாடல் செவ்வேள் தோத்திரப்பகுதி - 5 l  திருமுறை - 11 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=at1WBZD3BGQ


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,956.திருப்புகழ் - 70 l சேய்த்தொண்டர் புராணம் l  திருமுறை - 12 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=ishiCdpLdys


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,957.திருப்புகழ் - 71 l திருவெழுக்கூற்றிருக்கை l  திருமுறை - 7 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=_WD7CWT_cHI


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,958.திருப்புகழ் - 72 l சுவாமிமலை l திருமுறை - 4 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=7UIjAY2YbeM


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,959.திருப்புகழ் - 73 l அர்ச்சனை நாமாவளி l திருமுறை 1  - 7 l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Ivzk8gb5-mU


#திருப்புகழ், #திருமுறை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPUGAZH, #THIRUMURAI, #THENAMMAILAKSHMANAN,960.திருமணஞ்சேரி கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர் பாடல் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/DU8itN_cDhk


#திருமணஞ்சேரி, #கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர்பாடல், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUMANANCHERI, #KALYANASUNDARASWARARPADAL, #THENAMMAILAKSHMANAN, 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...