எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

சனி, 25 நவம்பர், 2023

யூ ட்யூபில் 2251 - 2260 வீடியோக்கள்

2251.பன்னிருநாமங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

https://www.youtube.com/shorts/OmPlT2Xa1EM


#பன்னிரு நாமங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#PANNIRUNAMANGAL, #THENAMMAILAKSHMANAN, 2252.நமச்சிவாய l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=mnlRYZAzSps


#நமச்சிவாய, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#NAMACHIVAYA,#THENAMMAILAKSHMANAN,2253.ஹனுமத் பஞ்சரத்னம் l ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=a8Teau74lzM


#ஹனுமத்பஞ்சரத்னம், #ஸ்ரீஆதிசங்கரர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#HANUMATHPANCHARATHNAM, #SRIADISANKARAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,  2254.நவரத்தின வெள்ளி ஊஞ்சல் l  ராம.வீரப்பன் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=_YlnIV3PmxA


#நவரத்தினவெள்ளிஊஞ்சல், #ராமவீரப்பன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#NAVARATNAVELLIOONJAL, #RAMAVEERAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 2255.ஐயப்பன் துதிப்பாடல்கள் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=THHYXkVul14


#ஐயப்பன், #துதிப்பாடல்கள்,#தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#AYYAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN,2256.அக்கினியாத்தாள் அருள்வேண்டல் l  திருமதி முத்துசபாரெத்தினம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=5LIhJuqUZPc


#அக்கினியாத்தாள்அருள்வேண்டல், #திருமதிமுத்துசபாரெத்தினம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#AKKINIATHALARULVENDAL, #THIRUMATHIMUTHUSABARATHINAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 2257.பதினெட்டுப்படி கடந்து l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=VneR1C_6Q_s


#பதினெட்டுப்படிகடந்து, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#PATHINEDDUPPADIKADANTHU, #AYYAPPA, #THENAMMAILAKSHMANAN,  2258.ஐயப்பன் பாடல்கள் l ஏழையில்லை செல்வரில்லை l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=1qZobmeRiv4


#ஐயப்பன்பாடல்கள், #ஏழையில்லைசெல்வரில்லை, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#AYYAPPANSONGS, #THENAMMAILAKSHMANAN, 2259.ஸ்ரீ பூதநாதா பாஹிமாம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=xfnJJp6U6Gw


#ஸ்ரீபூதநாதாபாஹிமாம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SRIBOOTHANATHABAHIMAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,2260.மங்களம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=poGlU4lNJ7w


#மங்களம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#MANGALAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...