எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 4 செப்டம்பர், 2023

யூ ட்யூபில் 1931 - 1940 வீடியோக்கள்.

1931.கோலங்கள் - 261 l கிராமதெய்வம்  l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=7fdL1iViVTM


#கோலங்கள், #கிராமதெய்வம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #GRAMADEIVAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1932.கோலங்கள் - 262 l கிராமதெய்வம்  l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Um9DkpjINvs


#கோலங்கள், #கிராமதெய்வம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #GRAMADEIVAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1933.கோலங்கள் - 263 l நவக்கிரகம்  l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=UW3mtEQ344o


#கோலங்கள், #நவக்கிரகம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #NAVAGRAHAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1934.கோலங்கள் - 264 l அஷ்டலெக்ஷ்மி l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=gD8YtYTWG94


#கோலங்கள், #அஷ்டலெக்ஷ்மி, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #ASHTALAKSHMI, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1935.கோலங்கள் - 265 l ஐம்பெரும் பூதங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=RubO_oRmRdM


#கோலங்கள், #ஐம்பெரும்பூதங்கள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #AIMPERUMBOOTHANGKAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,1936.கோலங்கள் - 266 l அஷ்ட ஐஸ்வர்யம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=hyrkvGGXIfY


#கோலங்கள், #அஷ்டஐஸ்வர்யம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #ASHTAAISHWARYAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1937.கோலங்கள் - 267 l விழிப்புணர்வுக் கோலங்கள் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=UHccxV1TeYc


#கோலங்கள், #விழிப்புணர்வுக்கோலங்கள்,#தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KOLAM, #VIZHIPPUNARVUKOLAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1938..இதயமே கந்தவேளே l  கண்ணதாசன் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/yERf_A3FJ8o


#இதயமேகந்தவேளே, #கண்ணதாசன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#IDHAYAMEYKANDHAVELEY, #KANNADASAN, #THENAMMAILAKSHMANAN,  1939..அம்பிகை பாமாலை l சிவல்புரி சிங்காரம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=lUGRDgLeOPg


#அம்பிகைபாமாலை, #சிவல்புரிசிங்காரம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#AMBIGAIPAMALAI, #SIVALPURISINGARAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,1940.நல்வழி காட்டு கண்ணாத்தா l நாட்டரசன்கோட்டை சிதம்பரம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=S9HKKEWf2cQ


#நல்வழிகாட்டுகண்ணாத்தா, #நாட்டரசன்கோட்டைசிதம்பரம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KANNATHA, #CHIDAMBARAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...