எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

சனி, 2 செப்டம்பர், 2023

யூ ட்யூபில் 1921 - 1930 வீடியோக்கள்.

1921.தில்லையிலே உடுக்கைச் சத்தம் கேட்குது l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=k8D_MO0CJec


#தில்லையிலேஉடுக்கைச்சத்தம்கேட்குது, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THILLAIYILE, #SIVAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1922.அழைத்தவர் குரலுக்கு வருவேன் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=F4gu67M8iSY


#அழைத்தவர்குரலுக்குவருவேன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KANNAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1923.கற்பகமே உனையன்றித் துணை யாரம்மா l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=g9HcKgChR0U


#கற்பகமே, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KARPAGAMEY, #AMMAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1924.தீம்தக்கத்தோம் தீம்தக்கத்தோம் சாமியே l ஐயப்பன் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=_5g7f9lS9Lw


#தீம்தக்கத்தோம்தீம்தக்கத்தோம்சாமியே, #ஐயப்பன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#AIYAPPA, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1925.பந்தள ராஜனே பம்பையின் வாசனே l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=t5nZ_k8gehA


#பந்தளராஜனேபம்பையின்வாசனே, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#BANDHALARAJANEY, #THENAMMAILAKSHMANAN,1926.எங்கே பயணம் எதற்குப் பயணம் l  ஐயப்பன் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=-t2KH7bC02o


#எங்கேபயணம்எதற்குப்பயணம், #ஐயப்பன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#AIYYAPPA, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1927.படியேறப்பா படியேறு l ஐயப்பன் பாடல் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=3COnao8QACY


#படியேறப்பாபடியேறு, #ஐயப்பன்பாடல், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#PADIYERAPPA #AIYYAPPAN, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1928.பொய்சொல்லா மெய்யனாரே l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=wvyO2pEzeUg


#பொய்சொல்லாமெய்யனாரே, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#POYSOLLAMEYANAREY, #THENAMMAILAKSHMANAN,

 


1929.ஸ்ரீ முத்துக் கருப்பர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=DGho173pBps


#ஸ்ரீமுத்துக்கருப்பர், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SRIMUTHUKARUPPAR, #THENAMMAILAKSHMANAN, 1930.வாய்யா வாய்யா கருப்பா l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=TvnYJLNVXyA


#வாய்யாவாய்யாகருப்பா, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#VAAYYAVAAYYAKARUPPA, #THENAMMAILAKSHMANAN, 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...