எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 27 ஜூலை, 2009

தேடல்

ஓசையிலாத இசையும்
வர்ணங்களில்லாத நிறமும்
மேகங்களை ஒத்த உருவமும்
நீரைப் போல உணர்வும் கொண்டு அலைகிறேன்

இந்த அண்டத்திலே
ஒரு விண்மீனும்
ஒரு பால் வீதியும்
எனக்கான ஒரு சூரியனும் சந்திரனும் தேடி!!!!!

2 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...