எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வெள்ளி, 21 ஜூலை, 2023

யூ ட்யூபில் 1721 - 1730 வீடியோக்கள்.

1721.திருவாசகம் l திருத்தெள்ளேணம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=T7mDYdrYRmc


#திருவாசகம், #திருத்தெள்ளேணம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUVASAGAM, #THIRUTHELLENAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1722.ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி மாலை - 100 l  சௌரியப்பெருமாள் தாசர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/tHthcIf_Xdk


#ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை, #சௌரியப்பெருமாள்தாசர்,  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SRIPARTHASARATHIMALAI, #SAURIYAPERUMALDASAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1723.திருப்பாவை - 23 l ஸ்ரீ ஆண்டாள் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/XEtwPDO9r6A


#திருப்பாவை, #ஸ்ரீஆண்டாள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPAVAI, #SRIANDAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1724.திருவாசகம் l திருப்பொற்சுண்ணம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=6bpi1izTRWk


#திருவாசகம், #திருப்பொற்சுண்ணம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUVASAGAM, #THIRUPORCHUNNAM, #THENAMMAILAKSHMANAN, 



1725.ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி மாலை - தனி விருத்தம் l  சௌரியப்பெருமாள் தாசர் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/YFfQcUlylsA


#ஸ்ரீபார்த்தசாரதிமாலை, #சௌரியப்பெருமாள்தாசர்,  #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SRIPARTHASARATHIMALAI, #SAURIYAPERUMALDASAR, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1726.திருப்பாவை - 24 l ஸ்ரீ ஆண்டாள் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/shorts/Jvtb9Oc-Q0M


#திருப்பாவை, #ஸ்ரீஆண்டாள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPAVAI, #SRIANDAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1727.திருப்பாவை - 25 l ஸ்ரீ ஆண்டாள் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Ajq3vDOl_nU


#திருப்பாவை, #ஸ்ரீஆண்டாள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPAVAI, #SRIANDAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1728.பழனிப்பயணம் போகின்றோம் l  சோலை இராமச்சந்திரன் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=0q45ED1W68I


#பழனிப்பயணம்,  #சோலைஇராமச்சந்திரன், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#PAZHANI, #SOLAIRAMACHANDRAN, #THENAMMAILAKSHMANAN,



1729.திருவாசகம் l திருச்சாழல் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=A2U5BwREfYw


.#திருவாசகம், #திருச்சாழல் #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUVASAGAM,#THIRUCHALAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,

 


1730.திருப்பாவை - 26 l ஸ்ரீ ஆண்டாள் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=K-t9TLTvgpM


#திருப்பாவை, #ஸ்ரீஆண்டாள், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPPAVAI,#SRIANDAL, #THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...