எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

புதன், 20 டிசம்பர், 2023

யூ ட்யூபில் 2321 - 2330 வீடியோக்கள்.

2321.காட்டுக் கருப்பையா l திருமதி முத்துசபாரெத்தினம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=ydfYIOcAF8U


#காட்டுக்கருப்பையா, #திருமதிமுத்துசபாரெத்தினம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KATTUKARUPPAIAH, #MUTHUSABARATHINAM, #THENAMMAILAKSHMANAN,2322.ஜெய கணேச ஜெய கணேச ஜெய கணேச பாஹிமாம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=tCbEDYXqylU


#ஜெயகணேச, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#JAYAGANESA, #THENAMMAILAKSHMANAN,


2323.வேல் வேல் வேலவனே வேலாயுதா l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=3zN9mDry-Mc


#வேல்வேல்வேலவனேவேலாயுதா, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#MURUGA, #THENAMMAILAKSHMANAN,2324.சரும வியாதிகள் நீங்க ஓதவேண்டிய பதிகம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=D3Y8YyS49Zw


#சருமவியாதிகள்நீங்கஓதவேண்டியபதிகம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SIVA, #THENAMMAILAKSHMANAN,2325.குங்குமக்காளி வாழ்த்து l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=3m8Yv5LTTkE


#குங்குமக்காளிவாழ்த்து, #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#KUNGUMAKALIVAAZHTHU, #THENAMMAILAKSHMANAN,2326.சனியின் இடர்ப்பாடுகள் நீங்க ஓதவேண்டிய பதிகம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=w218XT_MXk8


#சனியின்இடர்ப்பாடுகள்நீங்கஓதவேண்டியபதிகம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#SIVA, #THENAMMAILAKSHMANAN,2327.நவக்கிரகங்களால் ஏற்படும் துன்பங்கள் நீங்க ஓதவேண்டிய பதிகம் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=10Y_Bmfnz08


#நவக்கிரகங்களால்ஏற்படும்துன்பங்கள்நீங்கஓதவேண்டியபதிகம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#NAVAGRAHAM, #THENAMMAILAKSHMANAN2328.சக்தியும் புத்தியும் சித்தியும் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=Z3jGYQh7weQ


#சக்தியும்புத்தியும்சித்தியும், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#VINAYAGAR,  #THENAMMAILAKSHMANAN,2329.ஈசனோடு பேசியது வேதமே l வெங்கட் l  தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=1VQbXqi__uU


#ஈசனோடுபேசியதுவேதமே, #வெங்கட், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#MURUGA, #VENKAT, #THENAMMAILAKSHMANAN,2330.புண்ணியச்செயல்களில் ஈடுபாடு கூடுவதற்கு ஓதவேண்டிய பதிகம் l திருப்பாசுரம் l தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்

https://www.youtube.com/watch?v=yzjABBTXoX0


#புண்ணியச்செயல்களில்ஈடுபாடுகூடுவதற்குஓதவேண்டியபதிகம், #திருப்பாசுரம், #தேனம்மைலெக்ஷ்மணன்,

#THIRUPASURAM,#THENAMMAILAKSHMANAN,

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...