எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

வியாழன், 10 நவம்பர், 2016

காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.


காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.

1.கருப்பட்டியார் வீடு

2. சுவரொட்டியார் வீடு - செவரக் கோட்டை என்ற ஊரில் இருந்து (கல்லுப்பட்டிக்கு அருகில் உள்ளது ) வலசை வந்தவர்களை செவரக் கோட்டையார் வீடு என்று சொல்வார்கள். பேச்சு வழக்கில் மருவி சுவரொட்டியார் வீடு என்று ஆகி விட்டது.

3. ஆற்காட்டார் வீடு- குன்றக்குடிக்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் ஆற்காடு என்ற ஊரிலிருந்து வலசை வந்தவர்கள்.

4. நெய் வாசலார் வீடு – நெய்வாசல் என்ற ஊரிலிருந்து வந்தவர்கள்

5. வேகுப்பட்டியார் வீடு – வேகுப்பட்டி என்ற ஊரிலிருந்து வந்தவர்கள்.

6. ஆத்தங்குடியார் வீடு – ஆத்தங்குடி என்ற ஊரிலிருந்து வந்தவர்கள்

7. ஆவுடையான் செட்டியார் வீடு – திருவாலங்காட்டில் பசுமடம் வைத்து பால் கட்டளை நிறைவேற்றி வருபவர்கள் வீடு. ஆ என்றால் பசு. திரு என்றும் அர்த்தம்.

8. மல்லம்பட்டியார் வீடு – மல்லம்பட்டி என்ற ஊரிலிருந்து வந்தவர்கள். ( மல்லாக்கோட்டை இராமன் செட்டியார் வீடு என்று ஒரு வீட்டுக்குப் பெயர் )

9. கடியாபட்டியார் வீடு- கடியாபட்டியிலிருந்து வந்தவர்கள்

10. கருப்பட்டிக் கவிராயர் வீடு- கருப்பட்டி போல இனிக்கும் கவிதை புனைந்தவர் வீடு.

11. கல்லுப்பட்டியார் வீடு – கல்லுப்பட்டி என்ற ஊரிலிருந்து வந்தவர்கள்.

12. கலிங்கப்பையா வீடு

13. அரண்மனைப் பொங்கலார் வீடு- தைப்பூசப் பழனி பாதயாத்திரையின் போது இவர்கள் இல்லத்தில் தடையில்லாத அன்னதானமும் வேல் அபிஷேகமும் படையலும் பூசையும் நடைபெறும்.

14 சாமியாடிச் செட்டியார் வீடு

15. செக்கடியார் வீடு

16. சேந்தனியார் வீடு

17. லட்டு வீடு

18. கோயிலூரார் வீடு

19. கண் குடியார் வீடு

20. கிழவன் செட்டியார் வீடு

21. குப்பான் செட்டியார் வீடு

22. கண்ணாடியார் வீடு

23. கல்வாரியார் வீடு – கல் படிகள் அதிக அளவிலும் உயரமாகவும் அமைந்திருக்கும் வீடு

24. லோட்டஸ் வீடு

25. ராஜா வீடு

26. கொரட்டியார்/குறட்டியார் வீடு - கொரட்டி/குறட்டி என்ற ஊரிலிருந்து வலசை வந்தவர்கள். இதிலும் கீழக்கொரட்டியார் வீடு ( கிழக்கு பக்கம் அமைந்திருப்பது ) மேலக் கொரட்டியார் வீடு என்ற இரு வீடுகள் உண்டு. 

27. வெள்ளைக் குதிரை வீடு

28. ஜமீந்தார் வீடு

29. குழிவெட்டியார் வீடு

30. ராங்கியத்தார் வீடு

31. ஓடாப்புலியார் வீடு

32. தவக்க வீடு

33. காளி வீடு

34. தேவகோட்டையார் வீடு

35. சிங்கம் பன ழானா வீடு

36. யானைக்குட்டி வீடு

37. கீழ வீடு

38. மேல வீடு

39. கொட்டைப்பாக்கு வீடு

40. கருத்தான் செட்டியார் வீடு

41. பொதியன் வீடு

42. முக்காட்டார் வீட்டு – மூன்று பக்கமும் காடு ( சொந்த வயல் – நிலம் - காடு உள்ள வீடு

43. கோகலே வீடு

44. உலகம்பட்டியார் வீடு

45. போஸ்டாஃபீஸ் அனா ரூனா வீடு

46. கோயிலூரார் வீடு

47. யவண்ட வீடு

48. பொந்தெலியார் வீடு

49. மூக்கன் செட்டியார் வீடு

50. பனைய சின்னான் வீடு

51. கோயா வீடு

52. வெள்ளை வேட்டி அண்ணாமலை செட்டியார் வீடு

53. பூங்குடியார் வீடு

54. மஞ்சி ( ஐயா ) வீடு

55. பொந்தியான் சேது செட்டியார் வீடு

56. காந்தி ஐயா வீடு

57. ஈப்போ நாவன்னா வீடு

58, ஆவிச்சி வீடு

59. வெலிங்டன் நாச்சியப்ப செட்டியார் வீடு

60. ஹிட்லர் அண்ணாமலை வீடு

61. மயில் ராமன் செட்டியார் வீடு

62. குப்பைத் தொட்டி வீடு

63. வாதாமரத்தார் வீடு

64. பழனிக்குப் போற ஐயா வீடு

65. மாமரத்தார் வீடு

66. வேப்பமரத்தார் வீடு

67. பாசின் வீடு


இன்னும் சில பெயர்கள் சர்ச்சைக்குரியவை. அவை சுண்டக் குழம்பார் வீடு, எருப்பொறக்கியார் வீடு.


டிஸ்கி:- இதில் நிறைய வீட்டின் பெயர்களைக் கூறிய என் அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றி. 

டிஸ்கி :- 1 :- இவற்றைப் பாருங்க. 

1. ஆச்சியும் அய்த்தானும் 

2. அப்பச்சியும் ஆத்தாவும்.

3. அயித்தையும் அம்மானும்.

4. ஆயாவின் வீடு. 

5. ஐயாக்காளையும் ஆத்தாப் பொண்ணும். 

6. செட்டிநாட்டு வீடுகள் முகப்பு. CHETTINADU HOUSES

7. செட்டிநாட்டு வீடுகள். பட்டாலை. (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

8. செட்டிநாட்டு வீடுகள் -வளவு (CHETTINADU HERITAGE HOUSES )

9. செட்டிநாட்டு வீடுகள் மேங்கோப்பு:- CHETTINAD HOUSES. CEILING


10.  செட்டிநாட்டு வீடுகள்- பத்தி . ( CHETTINAD HERITAGE HOUSES )

11. செட்டி நாட்டு வீடுகள் . இரண்டாம் கட்டும் ஆல்வீடும். அறைகளும். (CHETTINAD HERITAGE HOUSES - ROOMS )

12. செட்டிநாட்டு வீடுகள். சாமி வீடும் படைப்பும் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - SAAMI VEEDU & PADAIPPU.

13.செட்டிநாட்டு வீடுகள். சூர்யப் பலகையும் நிலைகளும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES, SURYA PALAGAI

14.செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 1
 
15.செட்டி நாட்டு வீடுகளும் & கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் -2.

16. செட்டிநாட்டு வீடுகளும் கலைபொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 3

17. செட்டி நாட்டு வீடுகளும் கலைப்பொருட்களும். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 4.

18. செட்டிநாட்டு வீடுகள் & கலைப்பொருட்கள் & ஏடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES & ARTIFACTS. பாகம் - 5

19. காரைக்குடி வீடுகள் & பொருட்கள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES பாகம் - 6.

20. காரைக்குடி வீடுகள் . CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் - 7.

21. காரைக்குடி வீடுகள். CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 8

22. காரைக்குடி வீடுகள்.- தேர்முட்டியார் வீடு. CHETTINAD HERITAGE HOUSES - பாகம் -9

23. காரைக்குடி வீடுகள். கானாடுகாத்தான் அரண்மனை. CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 10. 

24. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியங்கள். - தனலெக்ஷ்மியும் தான்யலெக்ஷ்மியும்.PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES - DHANALAKSHMI & DHANYALAKSHMI. பாகம் 11.


25. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். -2.TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 12.

26. காரைக்குடி வீடுகளில் ஓவியப் படங்கள். PAINTINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் 13.

27. காரைக்குடி வீடுகளில் தேக்குமரச் சிற்பங்கள். TEAKWOOD CARVINGS OF CHETTINAD HERITAGE HOUSES. பாகம் - 14

28. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. - ஆத்தீயும் அடியாத்தீயும் ஆத்தாடீயும்.

29. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - பாயிவரப்பான், பட்டுக் கிடப்பான், அரசாளுவ . !!!

30. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- மக்களுக்கு அப்பச்சியும் நாச்சியா மகனும்.

31. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. :- கழுத்துருவும் ( கழுத்தீரு ) கால்மோதிரமும்.

32. காரைக்குடி ஸ்பெஷல் உணவு வகைகளும் பந்தி விசாரணையும்.

33. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- கூடி ஆக்கி உண்ணுதலும் கோட்டை கட்டுதலும். 

34. காவடிகள் ஆடி வரும் ஆட்டத்திலே.

35.முளைப்பாரி/முளைப்பாலிகை தயாரித்தல். 

36.ஆடி வெள்ளியில் திருவிளக்கு பூஜை.

37. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - வேவும் திருவாதிரைப் புதுமையும் சூள்பிடியும்/சூப்டியும். 

38. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு - போரிடுதலும் கிலுக்கி எடுத்தலும் கொப்பி கொட்டலும். 

39. 16 மாற்றுத் தங்கமும் 500 மாற்றுத் தங்கமும்.

40. புகைப்பட தின ஸ்பெஷல் 2016. காரைக்குடி வீடுகள். - KARAIKUDI HOUSES FOR CAMERA DAY SPECIAL.

41.சாரட்டில் மாப்பிள்ளை அழைப்பும் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கும் சீரும்.

42.சிவப்பு ஓலைக் கொட்டான்கள் & வெள்ளி வேவுக் கடகாம்கள்.

43. பூந்திக் கொட்டங்காயும் பட்டுப்புடவை பராமரிப்பும்..

44. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு. கொரக்களியும் வர்ணக்கோமாளியும். 

45. அகத்திலும் அகத்திலும் ”எங்கள் ஆத்தாள் ”.

46. காரைக்குடி வீடுகள். - ஏழு வாயிற்கதவுகளும் மணிப்பூட்டும் காசாணி அண்டாவும். ( தண்ணிக்கிடாரம்)

47. வெற்றி ”இணைய”ர்கள் வெங்கடாசலம் & பழனியப்பன். ( ஐபிசிஎன் கட்டுரை )

48. மார்கழித் திருவாதிரைப்புதுமைப் பாடலும் திருவாதிரை நாச்சியார்களும்.

49. காரைக்குடிச் சொல்வழக்கு :- ரேடியோப் பெட்டி அலமாரியும் ரொட்டிப் பொட்டித் தகரங்களும். 

50. கோவிலூர் மியூசியம்.

51. கலாச்சாரப் பயிற்றுவிப்பு முகாம் .:-

52. காரைக்குடிச் சொலவடைகள். சமத்தியும் ராராட்டும், இங்காவும் ரெங்காவும்.

53. காரைக்குடிப் பெயர்கள். அம்மைகளும் அப்பன்களும்.

54. காரைக்குடி - வீடாகு பெயர்கள்.


டிஸ்கி :- 2 :- இவற்றையும் பாருங்க. 

 1. மானகிரிக்கு காசியிலிருந்து உலா வந்த (3 1/2 கிலோ தங்கம் ) சொர்ணலிங்கம் 

2. குமுதம் பக்தி ஸ்பெஷலில் திருவாசகம் என்னும் தேன்....

3. காரைக்குடியில் கார்த்திகை வேல் பூசை

4. நவராத்திரி கொலுவும் மகர்நோன்பும் அம்மன் அம்பு போடுதலும்.

5. ராமாயணம் பாராயணமும், ராமர் பட்டாபிஷேகமும்.

6. மகாகவி பாரதியும் காரைக்குடி ஹிந்து மதாபிமான சங்கமும்

7. கவியரசர் இல்லமும் கர்னகை கதையும்

8. காவிரிப்பூம்பட்டினமும் கண்ணகியும்

9.செட்டிநாட்டு அரசர்..டாக்டர் திரு. எம்.ஏ.எம். ராமசாமி செட்டியார் .ஒரு சகாப்தம்.
 
10. குமுதமும் யவண்டம் வைரவன் செட்டியார் அவர்களும்..

11. இது நகரத்தார் வீட்டுக் கல்யாணம், இவள் புதியவளில்.

12.கல்யாணத்திலே இத்தனை சடங்கா..?! (நகரத்தார் திருமணம் நம் தோழியில் )

13. வைரமே வைரம்...

14. குங்குமம் தோழி இணைப்பில் செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் - 30 விதமான சமையல் குறிப்புக்கள்.

15. நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் வரலாறு - புத்தகம் ஒரு பார்வை

16. மங்கையர் மலரில் 32 ரெசிபிஸ் அறிமுகம்

17. செட்டிநாட்டு காரசார சமையல் ரெசிபிஸ் 32 - மங்கையர் மலர்


4 கருத்துகள்:

சும்மா ( பத்தி ) உங்க கருத்தையும் பதிவு செய்ங்க :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...